หน้าหลัก > ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นอย่างไร > ระบบการเรียนแบบคุมองและจุดเด่น > 4. คุณครูคุมอง > บทบาทของคุณครูคุมอง

บทบาทของคุณครูคุมอง

บทบาทของคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคล

คุณครูคุมองเรียนรู้จากเด็กอยู่เสมอ บทบาทของคุณครูคุมองคือการค้นหาระดับความสามารถทางด้านวิชาการของนักเรียนแต่ละคน และให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของแต่ละคน โดยที่คุณครูจะต้องแน่ใจว่านักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์ความสำเร็จในการเรียนแต่ละวันอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสนุกกับการเรียนและมีความสามารถมากขึ้นได้ด้วยตนเอง การสังเกตสภาพการเรียนของนักเรียนทำให้คุณครูคุมองสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของนักเรียน รวมทั้งค้นหาสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมด้านการเรียนการสอนให้แก่พวกเขาต่อไป

ในวันที่สมัครเรียน

วิเคราะห์หาจุดเริ่มต้นและวางแผนการเรียน แบบทดสอบวัดระดับ

นักเรียนทำแบบทดสอบวัดระดับตอนสมัครเรียนคุมอง คุณครูคุมองอ้างอิงจากผลการสอบวัดระดับในการหาจุดเริ่มต้นของการเรียนที่เหมาะสมซึ่งทำให้นักเรียนแต่ละคนสนุกกับการเรียนและได้คะแนนเต็ม

จากนั้นคุณครูจะวางแผนการเรียนให้กับนักเรียนแต่ละคนเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งประเมินระยะเวลาที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย ที่คุมอง เราเรียกว่า "การวางแผนการเรียน" ซึ่งคุณครูคุมองจะให้การสอนกับนักเรียนแต่ละคนโดยคำนึงถึงแผนการเรียนอยู่ในใจเสมอ

ให้การสอนแก่นักเรียน

ก่อนที่จะเริ่มเรียน

จัดแบบฝึกหัด
ระดับที่ "พอเหมาะพอดี" ของการเรียน

คุณครูคุมองจะพิจารณาอย่างรอบคอบถึงการเรียนในแต่ละวัน และให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ช่วยส่งเสริมให้พวกเขาเรียนก้าวหน้าต่อไปได้ด้วยตนเอง บนพื้นฐานของผลการทดสอบวัดระดับ แบบฝึกหัดที่ทำเสร็จ และสิ่งที่สังเกตเห็นตอนที่นักเรียนทำแบบฝึกหัด ในการให้การสอนนักเรียนที่เพิ่งเรียนเนื้อหาการเรียนรู้ใหม่หรือนักเรียนที่เรียนก้าวหน้าช้าลงกว่าแต่ก่อน คุณครูจะพูดคุยกับพวกเขาก่อนที่จะเริ่มต้นทำแบบฝึกหัดและแนะนำพวกเขาเกี่ยวกับวิธีทำแบบฝึกหัดหรือจุดประสงค์การเรียนของวันนั้น

ระหว่างเรียน

สังเกตนักเรียนและให้การสอนเพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถทำแบบฝึกหัดได้ด้วยตนเอง
ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง

คุณครูสังเกตนักเรียนในขณะที่พวกเขาทำแบบฝึกหัดและบอกใบ้และแนะนำเท่าที่จำเป็น จากนั้นเมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จ คุณครูจะตรวจให้คะแนน ถ้ามีข้อผิดในแบบฝึกหัด คุณครูจะไม่บอกคำตอบให้แก่นักเรียนทันที แต่จะบอกใบ้เพื่อให้นักเรียนคิดหาคำตอบได้ด้วยตนเองว่าทำผิดที่ส่วนไหนและทำผิดเพราะอะไร

หลังจากการเรียน

การรับรู้ ให้คำชม และให้กำลังใจ
สื่อสารกับนักเรียน

หลังจากเรียนเสร็จ คุณครูจะตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน รวมทั้งให้คำชมและกำลังใจเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนให้แก่พวกเขา จากนั้นคุณครูจะให้แบบฝึกหัดไปทำที่บ้านพร้อมทั้งแนะนำวิธีการทำแบบฝึกหัด

วิเคราะห์และปรับเปลี่ยน

วิเคราะห์หาทางช่วยให้นักเรียนเรียนก้าวหน้า
ปรับแผนการเรียนให้เหมาะสมมากขึ้นสำหรับนักเรียนแต่ละคน

คุณครูใช้สมุดบันทึกผลการเรียนในการบันทึกความก้าวหน้าของนักเรียน พิจารณาหาวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้นักเรียนเรียนก้าวหน้า และปรับเปลี่ยนแผนการเรียนให้เหมาะสม โดยที่แผนการเรียนที่วางไว้ตั้งแต่ตอนสมัครเรียนจะถูกตรวจสอบเป็นระยะ และถ้าจำเป็นก็สามารถปรับแผนการเรียนและวิธีการให้การสอนได้

สื่อสารกับผู้ปกครอง

พัฒนาความสามารถของนักเรียนด้วยความช่วยเหลือจากผู้ปกครอง
รายงานสภาพการเรียนของนักเรียน

ความร่วมมือของผู้ปกครองเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อความสำเร็จในการพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้ไปถึงจุดสูงสุด คุณครูจะพูดคุยกับผู้ปกครองในแต่ละวันถึงวิธีการทำแบบฝึกหัดที่บ้านและเนื้อหาที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่ตอนนี้ นอกจากนี้คุณครูจะปรึกษาเรื่องแผนการเรียนในอนาคตกับผู้ปกครองด้วยวิธีที่เข้าใจง่ายเพื่อให้เข้าใจตรงกัน จากนั้นพวกเขาจะร่วมมือกันในการเพิ่มศักยภาพของนักเรียนและพัฒนาความสามารถของพวกเขาให้ไปถึงจุดสูงสุด

คุณครูคุมองช่วยพัฒนาความสามารถของนักเรียนทุกคนให้ไปสู่จุดสูงสุดผ่านการวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนวิธีการให้การสอนแก่นักเรียนอยู่เสมอ

กิจกรรมการวิจัย

ค้นหาวิธีการในการพัฒนาการเรียนการสอน
ศึกษาแบบฝึกหัดและพัฒนาทักษะด้านการสอน

เราส่งเสริมให้คุณครูค้นหาแนวทางที่จะปรับปรุงการสอนในแต่ละวันให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้พวกเขาสามารถเลือกแบบฝึกหัดที่เหมาะสมที่สุดและช่วยทำให้นักเรียนเรียนด้วยความกระตือรืนร้นอยู่เสมอ นอกจากนี้เรายังส่งเสริมให้คุณครูเข้ารับการฝึกอบรมและเรียนรู้อย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสอนให้ดียิ่งขึ้น คุมองมีการจัดประชุมใหญ่สำหรับคุณครูทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ เพื่อให้คุณครูสามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ จากคุณครูท่านอื่นๆ ซึ่งวิธีการนี้เราได้นำไปใช้ในการปรับปรุงแบบฝึกหัดและวิธีการให้การสอนที่คุมอง


เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)