หน้าหลัก > องค์กรของเรา > ต้นกำเนิดของคุมอง

ต้นกำเนิดของคุมอง

ระบบการเรียนแบบคุมองมีจุดเริ่มต้นจากความรักของคุณพ่อท่านหนึ่งที่มีต่อลูกชายของตนเอง

หลังจากผ่านไปกว่าครึ่งศตวรรษปรัชญาของ คุณโทรุ คุมอง เป็นจริง เรายังคงช่วยเหลือเด็กจำนวนมากเท่าที่จะเป็นไปได้ในการพัฒนาความสามารถเพื่อเติมเต็มความฝันของพวกเขา

เหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มต้นในปี ค.ศ. 1954 เมื่อคุณแม่ของเด็กผู้ชายคนหนึ่งพบผลสอบวิชาคณิตศาสตร์ในกระเป๋านักเรียนของลูกชายที่ชื่อว่า ทาเคชิ คุมอง ซึ่งตอนนั้นเรียนอยู่ชั้น ป.2 จากที่ได้เห็นผลสอบที่ไม่ดีเหมือนเคย คุณแม่จึงไปปรึกษาสามีของเธอว่าจะทำอย่างไรดี ซึ่งสามีของเธอก็คือ คุณโทรุ คุมอง ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลายในตอนนั้น หลังจากได้ฟังสิ่งที่ภรรยากังวล คุณโทรุจึงเริ่มต้นออกแบบแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ให้ลูกชายของเขาที่ชื่อว่า ทาเคชิ

คุณโทรุ เชื่อว่างานของนักการศึกษาคือการปลูกฝังนิสัยในการเรียนรู้ด้วยตนเองให้แก่เด็กๆ ดังนั้นคุณโทรุ คุมอง จึงได้พยายามลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้งในตอนที่ออกแบบแบบฝึกหัดให้กับลูกชายของเขาเพื่อช่วยให้ทาเคชิสามารถทำแบบฝึกหัดในแต่ละวันโดยไม่ยากลำบากและได้รับการพัฒนาทักษะอย่างสม่ำเสมอ จากประสบการณ์ของการเป็นครูสอนระดับมัธยมทำให้คุณโทรุ คุมอง ทราบว่านักเรียนมัธยมปลายมีปัญหาด้านคณิตศาสตร์เพราะว่ามีทักษะการคำนวณที่ไม่เพียงพอ ดังนั้นเขาจึงเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะการคำนวณให้แก่ทาเคชิ รวมทั้งออกแบบแบบฝึกหัดเพื่อให้ลูกชายของเขาทำได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้เป็นเพราะว่าประสบการณ์ด้านการศึกษาของตนเองทำให้คุณโทรุ คุมอง ทราบว่านักเรียนจะสามารถพัฒนาทักษะด้านวิชาการที่แท้จริงได้จากการเรียนก้าวหน้าไปได้ด้วยตัวเองเท่านั้น

คุณโทรุ คุมอง ได้เขียนโจทย์การคำนวณลงในกระดาษเปล่าให้ทาเคชิทำและแบบฝึกหัดดังกล่าวที่เขาคิดค้นขึ้นมาในปี ค.ศ. 1955 ก็กลายเป็นต้นแบบของแบบฝึกหัดคุมองที่ใช้ในปัจจุบัน ทาเคชิสามารถพัฒนาความสามารถไปได้อย่างรวดเร็วผ่านการฝึกฝนทำแบบฝึกหัดทุกวันๆ ละครึ่งชั่วโมง มีผลทำให้เขาสามารถเรียนก้าวหน้าจนทำแบบฝึกหัดแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์และอินทิกรัลได้ตอนที่เขาเพิ่งจะขึ้นชั้น ป.6 ไปได้เพียงไม่กี่เดือน หลังจากความสำเร็จของคุณโทรุที่ช่วยพัฒนาทาเคชิ คุณโทรุ คุมอง ได้เชิญเด็กๆ ในระแวกนั้นให้มาเรียนที่บ้านของเขาและใช้วิธีการเดียวกันกับที่เขาสอนทาเคชิ เป็นผลให้เด็กเหล่านั้นได้รับการพัฒนาความสามารถด้านวิชาการไปได้มาก พอได้เห็นเช่นนี้คุณโทรุจึงหวังที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็กจำนวนมากเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยวิธีการเรียนของเขา ดังนั้นในปี ค.ศ. 1958 เขาจึงตัดสินใจก่อตั้งสำนักงานในเมืองโอซาก้าและเปิดศูนย์คุมองเพื่อสอนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น ตั้งแต่นั้นมาจำนวนนักเรียนคุมองก็เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเป้าหมายที่จะให้เรียนเนื้อหาระดับมัธยมปลายด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง สิ่งที่คุณโทรุ คุมอง มุ่งหวังคือการพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้ไปถึงจุดสูงสุดโดยช่วยให้พวกเขาแต่ละคนสามารถเรียนในระดับที่เหมาะสม

เด็กทุกคนต่างมีศักยภาพที่จะเติบโตในตนเอง นักเรียนมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นในการเรียนด้วยตนเองผ่านการฝึกฝนการอ่าน การเขียน และการคำนวณ ที่คุมอง เราใช้การศึกษาในการพัฒนาความสามารถของเด็กๆ เพื่อช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเองในอนาคต รวมทั้งทำให้ความฝันและเป้าหมายของพวกเขากลายเป็นจริง จากจุดเริ่มของความรักของคุณพ่อทีมีต่อลูกชายของเขา คุมองไม่ได้ถูกจำกัดด้วยกำแพงของภาษา วัฒนธรรม หรือประวัติศาสตร์อีกต่อไป ในขณะที่มีผู้คนจำนวนมากขึ้นรับรู้ถึงประโยชน์ของระบบการเรียนแบบคุมอง จำนวนนักเรียนคุมองก็ยังคงเพิ่มมากขึ้นต่อไปทั่วโลก

  • คุณโทรุ คุมอง ผู้คิดค้นระบบการเรียนแบบคุมอง
    (ในฐานะที่เป็นครูที่โรงเรียนมัธยมซากุระโนมิยะ ราวปี ค.ศ. 1955)
  • คุณทาเคชิ คุมอง ลูกชายคนโตของคุณโทรุ คุมอง
    (ช่วงเวลาที่เขาเรียนอยู่ชั้น ป.2)
  • แบบฝึกหัดต้นฉบับที่คุณโทรุ คุมอง เขียนขึ้นด้วยมือให้ลูกชายของเขา แบบฝึกหัดเหล่านี้ได้กลายเป็นต้นแบบของแบบฝึกหัดคุมองทุกวันนี้
  • คุณโทรุ คุมอง เช่าพื้นที่ในอาคารหลังนี้ในเมืองโอซาก้า เพื่อก่อตั้งสำนักงานใหญ่ของคุมอง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1959 จนถึงปี ค.ศ. 1962
  • คุณโทรุและคุณเทอิโกะ คุมอง สอนนักเรียนด้วยกันที่ศูนย์คุมองโทโยนากะ อูเอโนซากะ ราวปี ค.ศ. 1965
  • คุณโทรุ คุมอง บรรยายในสัมมนาที่ประเทศบราซิล (เดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 1994)

คุณโทรุ คุมอง (ปี ค.ศ. 1914 - ปี ค.ศ. 1995)

คุณโทรุ คุมอง เกิดที่จังหวัดโคจิ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโอซาก้าอิมพีเรียล (คณะวิทยาศาสตร์ แผนกคณิตศาสตร์) เขาได้ทำงานเป็นครูในโรงเรียน ตลอดระยะเวลา 33 ปี คุณโทรุได้สอนคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนมัธยมโทสะซึ่งเป็นโรงเรียนที่เคยศึกษามาก่อนและต่อมาคือโรงเรียนมัธยมซากุระโนมิยะ ที่เมืองโอซาก้า เช่นเดียวกับโรงเรียนอื่นๆ ในปี ค.ศ. 1958 เขาได้ก่อตั้ง Osaka Institute of Mathematics ซึ่งต่อมาคือบริษัท Kumon Institute of Education ในปี ค.ศ. 1983 เขาได้อุทิศชีวิตที่เหลือของเขาให้กับการพัฒนาระบบการเรียนแบบคุมองและทำให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นๆ ทั่วโลกมีโอกาสได้เรียนในระบบนี้


งานพิมพ์ที่มีชื่อเสียง:
The Secret of Kumon Math (Kosaido Publishing), Give It a Try – Yattemiyo (Kumon Publishing),
It Is Not the Child Who Is at Fault (Kumon Publishing), รวมทั้งหนังสืออื่นๆ มากมาย

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Kumon Toru Research Institute of Education
Kumon Toru Research Institute of Education เริ่มต้นจากหน่วยงานหนึ่งของ Kumon Institute of Education ในปี ค.ศ. 1995 และรวมตัวเป็นบริษัทลูกในปี ค.ศ. 2000 โดยมีเป้าหมายในการสื่อสารและพัฒนาหลักปรัชญาด้านการศึกษาของคุณโทรุ คุมอง ผู้ก่อตั้งระบบการเรียนแบบคุมองให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมีพันธกิจในการทำให้แน่ใจว่าการใช้แบบฝึกหัดและเทคนิคการเรียนการสอนในแต่ละประเทศที่มีระบบการเรียนแบบคุมองทั่วโลกทำได้อย่างถูกต้อง ในขณะที่ทำการสำรวจและวิจัยข้อมูลด้านการศึกษา บริษัทนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารคุณค่าของระบบการเรียนแบบคุมองภายใต้กลุ่มบริษัทคุมอง
พิพิธภัณฑ์คุณโทรุ คุมอง
บ้านเดิมของคุณโทรุ คุมอง ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1982 ได้รับการบูรณะให้เป็นพิพิธภัณฑ์คุณโทรุ คุมอง ในปี ค.ศ. 1998 ผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับแก่นแท้ของระบบการเรียนแบบคุมองและจินตนาการถึงระบบการศึกษาในอุดมคติจากการชมแบบฝึกหัดต้นฉบับที่เขียนด้วยลายมือของคุณโทรุ คุมอง ให้ลูกชายของเขาที่ชื่อ ทาเคชิ รวมทั้งชมงานนิทรรศการอื่นๆ ที่มีความหลายหลาย

เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)