หน้าหลัก > องค์กรของเรา > คำพูดแรงบันดาลใจ

คำพูดแรงบันดาลใจ

คุณโทรุ คุมอง ผู้คิดค้นระบบการเรียนแบบคุมอง ได้ทิ้งบทความที่มีคุณค่ามากมายที่เรายังคงให้ความสำคัญมาก

เนื้อหาส่วนนี้ของเว็บไซต์ เราอยากให้ผู้อ่านดูบทคัดลอกบางส่วนจากบทความที่สร้างแรงบันดาลใจที่คุณโทรุ คุมอง ได้เคยกล่าวกับคุณครูและพนักงานคุมองตั้งแต่ช่วงเวลาที่ก่อตั้งบริษัท ซึ่งจริงๆ แล้วเรายังคงเผยแพร่พันธกิจและคุณค่าที่คุณโทรุ คุมอง เคยกล่าวไว้ รวมทั้งให้ความสำคัญมากในการทำงานทุกๆ วันของเรา ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คุมองยังคงดำเนินงานบริษัทมากว่าครึ่งศตวรรษจนถึงทุกวันนี้

ลองพยายามดูสิ!
มิฉะนั้นคุณจะไม่มีวันรู้ถึงศักยภาพที่แท้จริงของคุณเลย

เด็กๆ เกิดมาพร้อมกับศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัด เด็กทุกคนสามารถเก่งได้ด้วยการพัฒนาความสามารถผ่านการเรียนในระดับที่ "พอเหมาะพอดี" นั่นเป็นเหตุผลที่ผมพูดว่า "ลองพยายามดูสิ! มิฉะนั้นคุณจะไม่มีวันรู้ถึงศักยภาพที่แท้จริงของคุณเลย"

ไม่มีคำว่า “สิ่งนี้ดีแล้ว” มีแต่คำว่า “สิ่งที่ดีกว่า”

จะไม่มีการพัฒนาใดๆ เกิดขึ้นเมื่อเราคิดว่า "สิ่งนี้ดีแล้ว" ถ้าหากตอนนี้คุณไม่มีความมั่นใจในตนเอง คุณก็ควรจะมีความมั่นใจใน "ตัวคุณในวันพรุ่งนี้" โดยเชื่อว่าคุณจะสามารถให้การสอนได้ดีขึ้นในวันพรุ่งนี้ด้วยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากวันนี้ ในฐานะที่เป็นคุณครูคุมอง มันเป็นเรื่องที่ไม่เสียหายที่จะตระหนักว่าคุณยัง "ทำอะไรไม่เสร็จ" และมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ

ประสบผลสำเร็จสูงสุดด้วยการ
ใช้ความพยายามที่น้อยที่สุด

ประสิทธิผลที่สูงหรือการทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เป็นแนวคิดพื้นฐานของระบบการเรียนแบบคุมอง แบบฝึกหัดคุมองพัฒนาประสิทธิผลทางการเรียนด้วยการตัดเนื้อหาที่ไม่สำคัญออก ซึ่งช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ขึ้นได้ดีกว่าการที่เราพยายามรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดที่หลักสูตรของโรงเรียนครอบคลุมอยู่แล้ว

ก้าวหน้าเกินระดับชั้นเรียนที่โรงเรียน

จุดเด่นที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดของระบบการเรียนแบบคุมองคือ การเรียนก้าวหน้าเกินระดับชั้นเรียนที่โรงเรียน ระบบการเรียนแบบคุมองไม่เพียงแต่พัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ ภาษาแม่ และภาษาต่างประเทศ แต่ยังได้สัมผัสประสบการณ์และเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการทำแบบฝึกหัดในวิชาเหล่านั้น เด็กๆ จะสามารถพัฒนาความสามารถในการเรียนในสิ่งที่พวกเขาต้องการที่จะเรียนด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องให้ใครมาสอน คุมองเป็นระบบการศึกษาหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนสามารถเป็นบุคลาการที่พึ่งพาตนเอง เราต้องการให้นักเรียนของเราเรียนก้าวหน้าเกินระดับชั้นเรียนที่โรงเรียนและได้สัมผัสประสบการณ์ตรงในการศึกษาเนื้อหาใหม่ผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ความผิดไม่ได้อยู่ที่เด็ก

ระบบการเรียนแบบคุมองอยู่บนพื้นฐานที่ว่าความผิดไม่ได้อยู่ที่เด็ก เราต้องค้นหาศักยภาพของเด็กแต่ละคนและจากนั้นให้พวกเขาเรียนในระดับที่ "พอเหมาะพอดี" ไม่เพียงแต่ผู้ปกครองและคุณครูเท่านั้น ที่สำคัญกว่านั้นคือเด็กๆ เองจะรู้สึกประหลาดใจที่ได้เห็นความก้าวหน้าในแบบที่ไม่ได้คาดหวังไว้และรู้สึกมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองที่เพิ่มขึ้น นี่คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับระบบการเรียนแบบคุมอง

เรียนรู้จากเด็กๆ

แม้ว่านักเรียนจะกำลังส่งสัญญาณให้คุณครูทราบว่าพวกเขาไม่สามารถทำแบบฝึกหัดโดยใช้วิธีที่คุณครูแสดงให้ดู คุณครูจะไม่มีทางที่จะสังเกตเห็นสัญญาณของนักเรียนเหล่านั้นหากคุณครูไม่ได้กำลังมองพวกเขาและมีความสามารถในการจดจำพวกเขา หากคุณครูไม่พยายามที่จะให้การสอนในระดับที่ "พอเหมาะพอดี" แก่เด็กๆ คุณครูก็ไม่มีทางที่จะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเรียนรู้จากเด็กๆ

การเรียนในระดับที่ "พอเหมาะพอดี"

จุดเด่นที่สำคัญของระบบการเรียนแบบคุมองคือ การเรียนในระดับที่ "พอเหมาะพอดี" ผ่านการให้การสอนแบบเฉพาะตัวที่เหมาะสมกับความสามารถของเด็กแต่ละคน ความสามารถของเด็กๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นการกำหนดระดับที่ "พอเหมาะพอดี" ในแต่ละขั้นของพัฒนาการของพวกเขาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เมื่อเด็กไม่ได้เรียนในระดับที่ "พอเหมาะพอดี" พวกเขาอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเป็นความผิดของตนเองที่ทำแบบฝึกหัดได้ไม่ดี ซึ่งสามารถเป็นแนวโน้มในแง่ลบต่ออนาคตของพวกเขา แต่ถ้าเด็กๆ สามารถเรียนในระดับที่ "พอเหมาะพอดี" พวกเขาก็จะพัฒนาความสามารถไปได้อย่างเป็นธรรมชาติอย่างมีความสุขและก้าวหน้าไปสู่ระดับที่สูงกว่า

เรียนรู้ด้วยตนเอง

เพื่อความก้าวหน้าของเด็กๆ หากเราทราบถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการย่อมมีประสิทธิภาพดีกว่าที่ผู้ใหญ่บังคับพวกเขาให้เรียนก้าวหน้าด้วยการพยายามยัดเยียดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปในหัวของเด็ก คุณอาจจะสามารถบังคับเด็กคนหนึ่งให้เรียนไปได้แค่ระดับหนึ่งแต่ศักยภาพในการเติบโตผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นไม่มีวันสิ้นสุด

การศึกษาควรเป็นแบบเฉพาะตัว

มนุษย์ทุกคนมีระดับความสามารถที่แตกต่างกัน ถ้าเราลองหยิบยกห้องเรียนที่มีนักเรียน 40 คน เราจะพบว่านักเรียนมีระดับความสามารถยอดเยี่ยมในเรื่องที่แตกต่างกันจากความสามารถมากที่สุด (อันดับที่ 1) ไปจนถึงความสามารถน้อยที่สุด (อันดับที่ 40) ดังนั้นแทนที่จะใช้รูปแบบของห้องเรียนซึ่งนักเรียนถูกจำกัดอยู่ในกรอบชั้นเรียนหรืออายุ แต่เราจะจัดการเรียนการสอนแบบเฉพาะตัวซึ่งถูกออกแบบสำหรับระดับความสามารถของนักเรียนแต่ละคนที่สมบูรณ์แบบในขณะที่เราเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการพัฒนาความสามารถของนักเรียนทุกคนให้ไปถึงจุดสูงสุด การที่ไม่จำกัดอยู่ที่ระดับชั้นเรียนทำให้เราสามารถทำให้นักเรียนที่มีความสามารถให้เรียนก้าวหน้าเกินชั้นเรียนที่โรงเรียนไปได้ 2 ปี 3 ปี 4 ปี หรือแม้กระทั่งมากกว่านั้น ในเวลาเดียวกัน กรณีนักเรียนที่ความสามารถไม่มาก เราจะให้พวกเขาเริ่มต้นเรียนในระดับที่ต่ำกว่าชั้นเรียนปัจจุบันที่โรงเรียน 3 ปี หรือ 4 ปี ซึ่งในไม่ช้าพวกเขาก็จะเรียนทันชั้นเรียนและจากนั้นเรียนเกินระดับชั้นเรียนที่โรงเรียน

ส่งเสริมให้นักเรียนยังคงรักการอ่านต่อไปแม้กระทั่งหลังจากจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยไปแล้วก็ตาม

คุณค่าที่แท้จริงของระบบการเรียนแบบคุมองสามารถช่วยปลูกฝังแนวความคิดที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเพียงพอจนกลายเป็นนิสัย เราจะช่วยให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์ความสนุกในการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนก้าวหน้าไปได้ด้วยตัวของพวกเขาเอง เราหวังว่าพวกเขาจะยังคงเรียนรู้ด้วยตนเองต่อไปจนกระทั่งเติบโตสู่โลกกว้างและเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นในทุกสิ่งทุกอย่างทีพวกเขาลงมือทำ


เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)