หน้าหลัก > องค์กรของเรา > คุมอง: องค์กรที่ไม่เคยหยุดเรียนรู้ > ผู้พัฒนาแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์

คุมอง: องค์กรที่ไม่เคยหยุดเรียนรู้

แบบฝึกหัดคุมองมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
พร้อมกันนี้ เราเรียนรู้จากเด็กๆ อยู่เสมอ

แบบฝึกหัดที่คุณพ่อท่านหนึ่งทำให้ลูกชายของเขาตอนนี้ได้กลายเป็นแบบฝึกหัดที่ใช้ประชาสัมพันธ์เรื่องการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับนักเรียนแต่ละคนทั่วโลก

แบบฝึกหัดคุมองฉบับดั้งเดิมประกอบด้วยโจทย์คณิตศาสตร์ที่เขียนลงในกระดาษเปล่า คุณโทรุ คุมอง ได้เขียนแบบฝึกหัดทั้งหมด 800 แผ่นโดยประมาณ แบบฝึกหัดเหล่านั้นเป็นแบบฝึกหัดที่เป็นแบบเฉพาะตัวจริงๆ และเป็นต้นแบบของแบบฝึกหัดที่ใช้อยู่ทุกวันนี้

หลายปีผ่านไป แบบฝึกหัดมีจำนวนแผ่นเพิ่มมากขึ้นเพื่อเอื้อต่อนักเรียนในกลุ่มอายุและระดับความสามารถที่กว้างขึ้น แบบฝึกหัดทุกวันนี้ได้รวบรวมเรื่องราวดีๆ ที่ผ่านมาของการออกแบบอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนก้าวหน้าไปได้ และในเดือนกรกฎาคม 2015 แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ของคุมองที่เป็นเวอร์ชั่นนานาชาติมีจำนวน 4,420 แผ่น และมีเนื้อหาที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนไปจนถึงคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมปลาย

KUMON

แบบฝึกหัดฉบับดั้งเดิม

เรียนรู้จากนักเรียนและคุณครูจากทั่วโลกอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาแบบฝึกหัดของคุมอง

  • KUMON

ผู้พัฒนาแบบฝึกหัดคุมองวิชาคณิตศาสตร์ทำหน้าที่เหมือนกันทั่วโลกโดยยังคงดำเนินตามวิสัยทัศน์ของคุณโทรุ คุมอง ต่อไป ผู้พัฒนาแบบฝึกหัดในทุกประเทศหรือภูมิภาคต่างเรียนรู้จากนักเรียนและคุณครูโดยการใช้ความรู้ที่พวกเขามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของแบบฝึกหัดคุมองอย่างไม่หยุดหย่อน

ขั้นตอนการปรับปรุงแบบฝึกหัดโดยทั่วไปมี 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1:
รวบรวมข้อมูล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าของนักเรียนและความคิดเห็นจากคุณครู ตรวจสอบเนื้อหาที่จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงและติดตามผลของแบบฝึกหัดที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมา
ขั้นตอนที่ 2:
ติดตามผลการทดลองใช้แบบฝึกหัดที่ศูนย์ และปฏิบัติตามวงจรของการปรับปรุงต่อเนื่อง
ขั้นตอนที่ 3:
ผู้พัฒนาแบบฝึกหัดจากแต่ละประเทศและภูมิภาคใช้แบบฝึกหัดให้เหมาะสมสำหรับนักเรียนที่ศูนย์ในประเทศหรือภูมิภาคของพวกเขา

คุมองเชื่อว่าปัจจัยสำคัญที่สุดในขั้นตอนนี้คือ การค้นหาว่านักเรียนมีปฏิกิริยาต่อแบบฝึกหัดอย่างไร โดยผู้พัฒนาแบบฝึกหัดจะนำแบบฝึกหัดที่พวกเขาออกแบบไปที่ศูนย์และสังเกตนักเรียนอย่างละเอียดในขณะที่ทำแบบฝึกหัดเหล่านั้น

ผู้พัฒนาแบบฝึกหัดวิเคราะห์ว่านักเรียนจัดการกับโจทย์ข้อที่เฉพาะเจาะจงอย่างไรและพวกเขาจะคอยสังเกตอย่างใจจดใจจ่อว่านักเรียนจะประสบกับความยากลำบากที่จุดไหน นอกจากนี้ผู้พัฒนาแบบฝึกหัดยังรวบรวมข้อมูลจากคุณครูเกี่ยวกับแบบฝึกหัดส่วนที่ให้นักเรียนทำแล้วประสบปัญหามากที่สุด คุณครูให้ความร่วมมือในขั้นตอนของการพัฒนาคุณภาพแบบฝึกหัดเป็นอย่างมากเนื่องจากพวกเขามีความปรารถนาดีที่จะช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและค้นหาศักยภาพของพวกเขาต่อไป

ผู้พัฒนาแบบฝึกหัดเรียนรู้ร่วมกันกับผู้พัฒนาแบบฝึกหัดจากทั่วโลก

แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ของคุมองเหมือนกันทั่วโลก โดยผู้พัฒนาแบบฝึกหัดจากหลายประเทศร่วมมือและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะคิดค้นแบบฝึกหัดคุมอง แรงผลักดันภายใต้ความพยายามนี้เกิดจากความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แบบฝึกหัดได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้น ผู้พัฒนาแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ของคุมองก็เหมือนกับคุณครูที่ต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกันในขั้นตอนที่ไม่มีพรมแดนของประเทศและภูมิภาคมากั้นกลาง

ทุกปีจะมีการจัดงาน International Mathematics Staff Conference และมีการรวมตัวกันของผู้พัฒนาแบบฝึกหัดจากทั่วทุกมุมโลก ในงานนี้ผู้เข้าร่วมงานจะชมคลิปวีดีทัศน์ของนักเรียนที่กำลังทำแบบฝึกหัดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างมีชีวิตชีวาในเรื่องการให้การสอนที่เหมาะสมและเนื้อหาของแบบฝึกหัดที่จำเป็นต้องแก้ไข

วิสัยทัศน์ที่เหมือนกันของผู้พัฒนาแบบฝึกหัดทุกคนสามารถนำมาสรุปได้ดังนี้ ไม่มีแบบฝึกหัดที่ "สมบูรณ์แบบ" เราต้องถามตัวเองเสมอว่าเราจะสามารถช่วยเหลือนักเรียนแต่ละคนในแต่ละศูนย์ให้ดีที่สุดได้อย่างไร ซึ่งเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องคอยมองหาหนทางที่จะทำให้แบบฝึกหัดของเรามีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและเราต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้จากผู้ร่วมงานของเรา

KUMON

คุณโทรุ คุมอง ผู้คิดค้นระบบการเรียนแบบคุมอง ได้ทิ้งบทความที่มีคุณค่ามากมายที่เรายังคงให้ความสำคัญมาก

ในส่วนนี้คุณสามารถอ่านบทคัดลอกบางส่วนจากบทความที่สร้างแรงบันดาลใจที่คุณโทรุ คุมอง ได้เคยกล่าวไว้กับคุณครูและพนักงานคุมองตั้งแต่ช่วงเวลาที่ก่อตั้งบริษัท ซึ่งจริงๆ แล้วเรายังคงเผยแพร่พันธกิจและคุณค่าที่คุณโทรุ คุมอง เคยกล่าวไว้ รวมทั้งให้ความสำคัญมากในการทำงานทุกๆ วันของเรา ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คุมองยังคงดำเนินงานบริษัทมานานกว่าครึ่งศตวรรษจนถึงทุกวันนี้

ไม่มีคำว่า “สิ่งนี้ดีแล้ว” มีแต่คำว่า “สิ่งที่ดีกว่า”
เรียนรู้จากเด็กๆ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
ประสบผลสำเร็จสูงสุดด้วยการใช้ความพยายาที่น้อยที่สุด
ส่งเสริมให้นักเรียนยังคงรักการอ่านต่อไปแม้กระทั่งหลังจากจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยไปแล้วก็ตาม

สิ่งที่คุมองปรารถนา

ที่คุมอง เราแบ่งปันความฝันในการสร้างสันติภาพของโลกด้วยการศึกษา เราจะก้าวไปข้างหน้าสู่การทำให้ความฝันนั้นกลายเป็นจริงด้วยการพัฒนานักเรียนผ่านการศึกษาแบบเฉพาะตัว

Instructor:Glaucia Lopes de Domenico
บราซิล: ศูนย์โบอาวิสต้า
คุณครู: คุณกลาวเซีย โลเปส เดอ โดเมนิโค
"ดิฉันมาเป็นคุณครูคุมองเพื่อเจริญรอยตามในสิ่งที่คุณแม่ของดิฉันปรารถนา และกุญแจสู่ความสำเร็จของศูนย์ของดิฉันก็คือการที่ดิฉันได้เรียนรู้จากบรรดาคุณครูที่เป็นเพื่อนๆ ของดิฉัน"
คุณครู: โทยาน
มาเก๊า: ศูนย์การศึกษาคุมองแชมป์
คุณครู: โทยาน
"ประสบการณ์ที่ยากลำบากสอนให้ดิฉันคิดเสมอว่ายังมีอะไรอีกมากมายที่ต้องเรียนรู้ และดิฉันก็ไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้จากนักเรียนและผู้ปกครอง"
คุณครู: คุณเซกาเมทเสะ รากูอิน
บอสวานา: ศูนย์ฟรานซิสทาวน์
คุณครู: คุณเซกาเมทเสะ รากูอิน
"คุมองดึงศักยภาพที่เต็มเปี่ยมในตัวเด็กออกมา ดิฉันเพิ่งจะเรียนรู้ว่าคุมองทำให้ดิฉันประหลาดใจมากแค่ไหนจากนักเรียนของดิฉัน"
ผู้ออกแบบแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์
ผู้ออกแบบแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์
"แบบฝึกหัดคุมองได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้เราก็กำลังเรียนรู้จากเด็กๆ อยู่เสมอ"

เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)