KUMON > ค้นหา > เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ที่คุมอง เราทุ่มเทเต็มที่เพื่อค้นหาศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน คุณครูคุมองจะให้คำแนะนำแก่นักเรียนอย่างเพียงพอที่พวกเขาจะสามารถทำแบบฝึกหัดได้ด้วยตนเอง เพื่อที่นักเรียนจะได้ตระหนักว่าความสำเร็จนั้นย่อมเกิดขึ้นจากความพยายาม ความเชื่อมั่นในตนเอง และความพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งท้าทาย

คุมองมุ่งมั่นที่จะสร้างบุคคลที่พร้อมและสามารถเลือกทางเดินชีวิตของตนเอง

ที่คุมอง เราเชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะมอบให้แก่เด็กๆ คือการสร้างความสามารถในการเรียนเกินชั้นเรียนด้วยตนเองให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ระบบคุมองส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองตั้งแต่อายุยังน้อยและพัฒนาความสามารถทางวิชาการระดับสูงและความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผลลัพธ์ที่ได้คือเมื่อนักเรียนที่เคยเรียนคุมองเติบโตขึ้นและเข้าสู่สังคมการทำงาน พวกเขาจะรู้จักคิดแก้ปัญหาที่ท้าทายได้ด้วยตนเอง ทั้งหมดนี้ ทักษะต่างๆ ที่นักเรียนได้รับจากการเรียนคุมองจะช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายและทำความฝันให้กลายเป็นจริงได้

ระบบคุมองมีจุดเริ่มต้นจากความรักของคุณพ่อท่านหนึ่งที่มีต่อลูกชาย

ในช่วงแรกของการพัฒนาแบบฝึกหัด คุณโทรุ คุมอง คิดว่าตราบใดที่ลูกชายยังสามารถทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์มัธยมปลายได้อย่างสบาย เขาจะมีเวลาว่างพอที่จะทำสิ่งต่างๆ ที่เขาสนใจ ด้วยเหตุนี้ คุณโทรุจึงคิดว่าเขาน่าจะทำอะไรสักอย่างที่บ้านเพื่อช่วยให้ลูกชายมีความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ลูกชายสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง คุณโทรุจึงจัดเตรียมแบบฝึกหัดและวิธีการสอนในแบบของเขาเอง โดยเขียนโจทย์คำนวณลงบนกระดาษรวมทั้งวิธีที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อช่วยให้ลูกชายเรียนก้าวหน้าไปได้

นี่คือต้นแบบของระบบการเรียนแบบคุมอง คุณโทรุได้วางพื้นฐานการเรียนรายบุคคลที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถเรียนก้าวหน้าตามความสามารถของตนเองได้ รวมทั้งริเริ่มแนวคิดในการค้นหาศักยภาพซึ่งเราได้ให้ความสำคัญกับ 2 สิ่งนี้เป็นอันดับแรกมาโดยตลอด

""