KUMON > ค้นหา > เป้าหมายของคุมอง

เป้าหมายของคุมอง

สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมโลกด้วยการให้การศึกษาแบบรายบุคคล

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทเป็นต้นมา คุมองมุ่งมั่นอยู่เสมอที่จะช่วยพัฒนานักเรียนให้มีพื้นฐานความสามารถทางด้านวิชาการที่แข็งแกร่งและเติบโตเป็นบุคลากรที่มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง คุณครูคุมองเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นมากในศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน คุมองพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้ก้าวหน้าไปสู่จุดสูงสุดด้วยการค้นหาระดับที่ “พอเหมาะพอดี” ในการเรียนของนักเรียนแต่ละคนและให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่เหมาะสมกับความสามารถ ในขณะนี้ ระบบการเรียนแบบคุมองที่เริ่มต้นจากคุณพ่อท่านหนึ่งคิดค้นแบบฝึกหัดขึ้นมาเพื่อช่วยลูกชายของตนเองได้แพร่หลายอยู่ใน 50 ประเทศและภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก

ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นระบบการเรียนที่เป็นสากล ไม่ถูกจำกัดด้วยพรมแดนและกำแพงทางวัฒนธรรม และได้รับการยอมรับจากทั่วโลก การที่ระบบการเรียนแบบคุมองได้รับการยอมรับเป็นวงกว้างเป็นผลโดยตรงมาจากความเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่ไร้ขีดจำกัด รวมทั้งการค้นหาศักยภาพผ่านการศึกษาแบบรายบุคคลที่เป็นระบบ ผู้ปกครองทุกคนต่างเชื่อในศักยภาพของบุตรหลานและมีความฝันที่ยิ่งใหญ่สำหรับอนาคตของพวกเขา ระบบการเรียนแบบคุมองไม่เพียงแต่ช่วยพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถทางด้านวิชาการที่แข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้พวกเขาได้รับประสบการณ์ของความสนุกในการทำแบบฝึกหัดที่มีเนื้อหาใหม่ๆ และเรียนก้าวหน้าไปด้วยตัวของพวกเขาเอง เป้าหมายการเรียนในระบบคุมองคือ การพัฒนานักเรียนแต่ละคนให้สามารถพึ่งพาตนเองและมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง เมื่อนักเรียนเติบโตขึ้นและก้าวออกไปสู่โลกกว้าง พวกเขาจะสามารถค้นพบวิธีการดำเนินชีวิตของพวกเขาเอง สิ่งที่จำเป็น 2 ประการที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์เช่นนี้ สิ่งแรกคือคุณครูคุมอง ซึ่งเป็นผู้ที่ค้นหาระดับที่ “พอเหมาะพอดี” สำหรับนักเรียนแต่ละคน ส่วนอีกสิ่งหนึ่งคือแบบฝึกหัดของคุมอง ซึ่งถูกออกแบบมาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อช่วยให้นักเรียนเรียนก้าวหน้าไปได้ด้วยตนเอง ทั้งคุณครูคุมองและแบบฝึกหัดมีส่วนช่วยส่งเสริมการเรียนแบบรายบุคคลซึ่งได้แก่ การเรียนในระดับที่ “พอเหมาะพอดี” สำหรับนักเรียนแต่ละคน นักเรียนทุกคนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่หรือเรียนอยู่ชั้นเรียนไหนต่างก็สามารถยกระดับความสามารถของตนได้ด้วยระบบการเรียนแบบคุมอง การเรียนในระบบการเรียนแบบคุมองช่วยสนับสนุนพัฒนาการด้านวิชาการและบุคลิกภาพของนักเรียนซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองคาดหวังไว้ ผลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่เห็นได้ชัดคือ ระบบการเรียนแบบคุมองสามารถดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมาได้ และนี่คือเหตุผลว่าทำไมระบบการเรียนแบบคุมองถึงได้รับการยอมรับอย่างมากจากทั่วโลก

หลักการและวิธีการเรียนแบบรายบุคคล รวมถึงการเรียนในระดับที่ “พอเหมาะพอดี” ของคุมองไม่ได้เพื่อพัฒนาเด็กๆ เพียงเท่านั้น แต่ทุกวันนี้ นักเรียนทุกวัยตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุต่างก็สามารถพัฒนาตนเองผ่านระบบการเรียนแบบคุมองได้ ในขณะที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น จำนวนผู้คนที่มองหาระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นการสอนแบบรายบุคคลก็ยิ่งเพิ่มขึ้น ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นระบบการเรียนที่อยู่บนพื้นฐานของการศึกษาแบบรายบุคคลมายาวนาน นั่นคือเหตุผลว่าทำไมทั่วโลกถึงได้มีความคาดหวังในระบบการเรียนแบบคุมอง ที่คุมอง เราตั้งใจที่จะทำให้ความคาดหวังเหล่านี้เป็นจริงด้วยการพยายามพัฒนานักเรียนแต่ละคน รวมทั้งพัฒนาระบบการเรียนด้วยการสังเกตสภาพการเรียนของนักเรียนอย่างใกล้ชิดและเรียนรู้จากพวกเขา ด้วยวิธีนี้เราเชื่อว่าเราจะสามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้ไปสู่จุดสูงสุดและช่วยสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้แก่สังคม

ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีการติดต่อสื่อสารถึงกันมากขึ้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพจึงเป็นสิ่งที่ได้รับความต้องการเป็นอย่างมาก พวกเราทุกคนที่คุมองรู้สึกถึงความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่และพันธกิจที่เรามุ่งมั่นที่จะอุทิศตนต่อสังคมโลกและสันติภาพของโลกผ่านการศึกษาแบบรายบุคคล

""