ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนคุมอง

อุปนิสัยรักการเรียนรู้

ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นการเรียนรายบุคคลที่นักเรียนแต่ละคนเรียนก้าวหน้าได้ตามความสามารถของตนเอง

ค่าเล่าเรียน

หลักสูตรของเรา

ข้อมูลที่ช่วยให้คุณวางแผนการเงินเมื่อจะให้บุตรหลานสมัครเรียนคุมอง

ENROLMENT

เอกสารอธิบายรายละเอียดในการสมัครเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการเรียนแบบคุมอง การสมัครเรียนและขั้นตอนการเรียน

ประสบการณ์ในการเรียนคุมอง

ความสนุกในการเรียนรู้

ประสบการณ์ของนักเรียนที่เคยเรียนคุมอง

ข่าวสาร

วารสาร Potential

พบเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจจากนักเรียนคุมอง สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ปกครอง รวมทั้งบทความที่น่าสนใจในวารสาร Potential ฉบับนี้

ลงทะเบียนตอนนี้!

ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา

มอบประสบการณ์อันมีค่าในการเรียนรู้แก่บุตรหลานของท่านด้วยระบบการเรียนแบบรายบุคคล

What’s On

Kumon Group

""