KUMON > สำหรับผู้ปกครอง > ประสบการณ์ในการเรียนคุมอง

ประสบการณ์ในการเรียนคุมอง

เริ่มเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ระดับ 3A

ศศิวรรณ ตั๋นเตี่ย (แป้ง)

การเรียนคุมองทำให้รู้ว่า “เราทำได้”

“ก่อนที่จะเรียนคุมอง อ่อนเลขมาก พอขึ้น ม.4 เรียนสายวิทย์ มันก็ส่งผลกระทบกับวิชาอื่นๆ ทั้งฟิสิกส์ เคมี เพราะต้องใช้พื้นฐานเลข ตอนนั้นรู้สึกว่าเราคงจะเรียนไม่ไหวแล้ว แต่พอรู้จักคุมองก็เลยตั้งใจเรียนมากเพราะเราเชื่อว่าถ้าทำเลขได้ดีวิชาอื่นๆ ก็จะดีตาม ผ่านไป 1 ปีก็เรียนทันชั้นเรียน เวลาสอบที่โรงเรียนก็ได้คะแนนเกือบเต็มทุกครั้ง แต่ตลอด 1 ปีนี้เราต้องตั้งใจทำแบบฝึกหัดมากๆ เลย ตอนเรียนที่ศูนย์ก็ไม่รู้สึกท้ออะไร เพราะการที่เราทำเลขในห้องเรียนไม่ได้เลยมันน่ากลัวกว่าเยอะ เพื่อนเขาเรียนไปข้างหน้าแล้วเราไม่รู้เรื่อง อันนี้แหละที่น่ากลัวจริงๆ ตอนเราไปเรียนคุมอง เราเริ่มจากจุดที่เราทำได้ ค่อยๆ ทำไปเรื่อยๆ ก็ไม่รู้สึกว่ายาก แต่เราชอบเพราะว่าเราทำได้ เวลาไปโรงเรียน เราก็มีความสุขเพราะเราเรียนทันเพื่อนๆ สิ่งที่ทำให้เรียนคุมองได้จนจบระดับสุดท้าย คือ ความภูมิใจที่เราสามารถทำเลขที่ยากขึ้นเรื่อยๆ ได้ เป็นกำลังใจทำให้รู้ว่าถึงยากแค่ไหนเราก็ทำได้ การเรียนคุมองทำให้รู้ว่า “เราทำได้” “ยาก” ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับการทำคุมอง วันนี้ “ยาก” ทำไม่ได้ พรุ่งนี้เรามาทำต่อ เราก็ต้องทำได้สักวัน”

เริ่มเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ระดับ 3A

ณัฐภัสสร อรรครังสี (ปูเป้)

“สิ่งสำคัญที่สุดที่ได้รับจากการเรียนคุมอง คือ ได้ทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง วิธีการเรียนรู้และการค้นคว้าด้วยตัวเอง”

“ช่วงจะขึ้น ม. ปลาย หนูสอบเข้าห้อง Gifted Math ต้องสอบคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2 วิชา คุมองก็ช่วยเรื่องการสอบวิชาคณิตศาสตร์ จำได้ว่าแทบไม่ต้องอ่านคณิตศาสตร์เลย คุมองช่วยสร้างพื้นฐานให้เรานำไปต่อยอดในระดับ ม.ปลายได้ดีมากค่ะ และในตอนที่เรียนเกินชั้นเรียนก็รู้สึกว่าเนื้อหาแบบฝึกหัดมันยากอยู่บ้าง แต่ก็ทำได้ ซึ่งช่วยทำให้การเรียนที่โรงเรียนเข้าใจได้มากขึ้น เพราะว่าเราเคยเรียนมาก่อนแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดที่ได้รับจากการเรียนคุมอง คือ ได้ทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง วิธีการเรียนรู้และการค้นคว้าด้วยตัวเอง เราสามารถนำไปใช้ที่โรงเรียนหรือการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เช่น บางวิชาต้องอ่านหนังสือและทำความเข้าใจด้วยตัวเอง บางเรื่องข้อสอบไม่ได้ออกในหนังสือ เราต้องค้นคว้าจากรอบๆ ตัว อีกสิ่งหนึ่งก็คือการจัดแบ่งเวลาและการมีวินัยในตัวเองค่ะ คุมองฝึกให้เราใช้เวลาเป็น เห็นคุณค่าของเวลา เช่น ถ้าจัดเวลาอ่านหนังสือไว้แล้วก็ต้องทำให้ได้ตามนั้น สิ่งที่ทำให้เรียนจบระดับสุดท้าย คือ การมีเป้าหมายค่ะ เวลาจะทำอะไร ต้องทำให้สำเร็จและดีที่สุด เราต้องมีความพยายาม มีแรงฮึดที่จะจบระดับสุดท้าย”

เริ่มเรียนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษที่ระดับ 7A

กฤตพัชร ไชยถาวรกุล (ฟรุตตี้)

“แบบฝึกหัดคุมองเป็นแบบฝึกหัดที่ดี มีจิตวิทยา มีรูปแบบที่คิดมาแล้วว่าเด็กทำแล้วจะเกิดการเรียนรู้อย่างไร ไม่ใช่แค่ฝึกทำแบบฝึกหัดจำนวนมากเพื่อให้คุ้นชินอย่างเดียว”

“การเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เรียนคุมองอันดับแรก คือ มีความอดทนสูงมากๆ ไม่ค่อยท้อ แล้วก็มีระเบียบมากขึ้น ผลการเรียนก็เริ่มดีขึ้น น่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ปีครับ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษดีขึ้นเยอะเลยครับ ตอน ม.4 ผมไปเรียนที่อเมริกา 1 ปี ตอนอยู่ที่นั่น ผมใช้ความรู้จากวิชาภาษาอังกฤษของคุมองเยอะมากที่โรงเรียน เช่น การอ่าน การเขียน คุมองช่วยให้ผมเขียนตอบได้ ได้ใช้ไวยากรณ์บ่อยขึ้น เขียนได้เร็ว มีความรอบคอบ สามารถจัดรูปประโยคได้หลายแบบ คุมองแตกต่างตรงที่มีการบ้านที่ต้องทำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความก้าวหน้า และการเรียนคุมองทำให้ผมมองเห็นพัฒนาการของการเรียนชัดเจนกว่าที่อื่น เพราะมีการบันทึกเวลา ข้อผิด ผมดูสมุดบันทึกผลการเรียนของตัวเองบ่อยมาก จะได้รู้ว่าตัวเองผิดตรงไหน ครั้งต่อไปจะได้ปรับปรุงแก้ไขได้ แบบฝึกหัดคุมองเป็นแบบฝึกหัดที่ดี มีจิตวิทยา มีรูปแบบที่คิดมาแล้วว่าเด็กทำแล้วจะเกิดการเรียนรู้อย่างไร ไม่ใช่แค่ฝึกทำแบบฝึกหัดจำนวนมากเพื่อให้คุ้นชินอย่างเดียว”

""