กิจกรรมทดลองเรียนฟรี เดือนตุลาคม 2563 และกิจกรรมต้อนรับเพื่อนใหม่

ทดลองเรียนฟรี 21-31 ตุลาคม 2563 (คณิต อังกฤษ ภาษาไทย) และกิจกรรมต้อนรับเพื่อนใหม่

เงื่อนไขกิจกรรมต้อนรับเพื่อนใหม่
1. สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนใหม่ หรือ ลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่ม ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 และเรียนต่อเนื่อง 3 เดือน (พฤศจิกายน ธันวาคม 2563 และ มกราคม 2564)
2. จำกัดสิทธิ์นักเรียน 1 คน ได้รับหูฟัง Bluetooth 1 อันเท่านั้น

 

“ไม่มีอะไรมาหยุดการเรียนรู้ของเด็กคุมองได้” มาเรียนต่อเนื่องและมุ่งสู่เป้าหมายไปด้วยกันนะ!

 

ค้นหาศูนย์คุมองได้ที่นี่

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับเพื่อนใหม่สำหรับนักเรียนที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมก้าวต่อไปให้ถึงดาว ในรอบเดือนกรกฎาคม หรือ ตุลาคม 2563 แล้ว

**สามารถรับหูฟัง Bluetooth ได้ ณ ศูนย์คุมองสาขาที่เรียน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์คุมองทุกสาขาทั่วประเทศ

jirayoon

About jirayoon