วิชาคณิตศาสตร์ของคุมอง

 

แบบฝึกหัดคุมองเป็นอย่างไร?

แบบฝึกหัดคุมองมีโครงสร้างของเนื้อหาตั้งแต่การฝึกนับตัวเลขไปจนถึงระดับคณิตศาสตร์มัธยมปลายขึ้นไป โดยแบบฝึกหัดได้รับการออกแบบให้มีความยากขึ้นทีละน้อย จึงช่วยให้เด็กแต่ละคนพัฒนาทักษะได้สอดคล้องตามความสามารถของตนเอง โดยไม่ฝืนกำลังของพวกเขา

 

 

 

ทำไมจึงมีโจทย์คำนวณเป็นจำนวนมาก?

เพื่อให้ความชอบและความถนัดในวิชาคณิตศาสตร์ติดตัวนักเรียนไปตลอด ถึงแม้พวกเขาจะขึ้นชั้นมัธยมต้นหรือมัธยมปลายก็ตาม เราพบว่าเมื่อขึ้นไปเรียนชั้นมัธยมต้นหรือมัธยมปลาย มีนักเรียนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ถนัดวิชาคณิตศาสตร์เพราะมีทักษะการคำนวณที่ไม่เพียงพอ

วิชาคณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้น การคำนวณจะไม่ใช่การคิดเลขแบบง่ายที่ไม่ซับซ้อน แต่จำเป็นต้องใช้ทักษะการคิด อย่างไรก็ตาม ถ้านักเรียนมีพื้นฐานของ “ทักษะการคำนวณที่แม่นยำและรวดเร็ว” พวกเขาก็จะมีเวลาในการคิดได้อย่างเพียงพอ เนื่องจากเราต้องการให้นักเรียนมีทักษะในการคิดอย่างละเอียดถี่ถ้วน แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ของคุมองจึงเน้นเนื้อหาสำหรับ “พัฒนาทักษะการคำนวณอย่างเพียงพอ”

 

เปลี่ยนนักเรียนที่ไม่ถนัดวิชาคณิตศาสตร์ให้เก่งวิชาคณิตศาสตร์ได้หรือไม่?

ถึงแม้บุตรหลานของท่านจะไม่ถนัดวิชาคณิตศาสตร์ แต่ระบบคุมองจะค้นหา “จุดที่พวกเขาทำได้อย่างราบรื่น” ก่อนที่พวกเขาจะรู้สึกยากลำบาก ถ้านักเรียนไม่ถนัดเรื่องการหาร การพัฒนาทักษะที่เป็นพื้นฐานอย่างเต็มที่ เช่น การคูณซึ่งเป็นเนื้อหาก่อนหน้าการหาร หรือการทำบวกหรือการทำลบซึ่งเป็นเนื้อหาก่อนหน้าการทำคูณ จะช่วยทำให้พวกเขาข้ามผ่านอุปสรรคในการทำเนื้อหาที่ไม่ถนัดได้โดยง่าย 

สำหรับบุตรหลานที่ถนัดวิชาคณิตศาสตร์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว คุมองจะช่วยให้พวกเขาจะรู้สึกสนุกในการเรียนจากการท้าทายทำเนื้อหาถัดไป

 

 

ด็กเล็กเรียนคุมองได้หรือไม่?

บุตรหลานที่ยังเล็กก็สามารถเริ่มเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของคุมองได้อย่างสนุกสนาน

บุตรหลานจะเริ่มฝึก “นับเลข” เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับตัวเลข

 

ถ้าบุตรหลานอ่านตัวเลขได้อย่างคล่องแคล่วแล้ว เขาจะได้ฝึกเขียนตัวเลข บุตรหลานจะมีความเข้าใจในเรื่องลำดับตัวเลขที่ลึกซึ้งขึ้นผ่านการทำแบบฝึกหัดที่มีเนื้อหาสำหรับเขียน พวกเขาจะได้ฝึกการทำบวกหลังจากที่อ่านและเขียนตัวเลขได้คล่องแล้ว ดังนั้น ถึงแม้จะเป็นเด็กเล็ก แต่ก็สามารถพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ได้โดยไม่ฝืนกำลังของเขา

 

 

 

 

แบบฝึกหัด “ZunZun” เพื่อพัฒนาการใช้ดินสอและลากเส้น

บุตรหลานที่ไม่คุ้นเคยกับการจับดินสอ จะได้ทำ “แบบฝึกหัด ZunZun” ไปพร้อมๆกับการเรียนโดยการอ่านแบบฝึกหัด พวกเขาจะได้สนุกกับพัฒนาทักษะการควบคุมดินสอและแรงกดดินสอ เพื่อที่จะได้ก้าวไปทำแบบฝึกหัดที่มีเนื้อหาการเขียนโดยไม่ยากลำบาก

 

ถ้าเรียนคุมองต่อเนื่องแล้วจะเป็นอย่างไร?

เป้าหมายสูงสุดในวิชาคณิตศาสตร์ของคุมองคือ “วิชาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมปลาย” เราปรารถนาที่จะไม่ให้นักเรียนพบความยากลำบากในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับม. ปลายจนต้องเลิกล้มเส้นทางการเรียนในสาขาที่ตนเองมุ่งหวังหรือความฝันในอนาคต

 

ในระหว่างที่เรียนคุมอง เด็กจำนวนมากจะก้าวหน้าไปเรียนเนื้อหาที่สูงกว่าระดับชั้นเรียนของตนเอง นอกจากนี้ จากการสั่งสมประสบการณ์ “การเรียนรู้ด้วยตนเอง” ต่อสิ่งที่ไม่เคยเรียนที่โรงเรียนมาก่อน จะช่วยพัฒนาทักษะในการคิดที่ลึกซึ้งและทักษะการวิเคราะห์ และทัศนคติในการท้าทายที่จะลองทำเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อน

กรอกข้อมูลติดต่อคุมองสาขาใกล้บ้าน เพื่อให้ศูนย์คุมองติดต่อกลับ
ทดสอบวัดระดับฟรี หรือสมัครเรียน

* ช่องที่ต้องกรอกข้อมูล

ค้นหาศูนย์คุมองได้ที่นี่

อ่านเรื่องราวความประทับใจในการเรียนคุมองได้ที่นี่

การทดลองเรียนฟรี! เปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

เริ่มเรียนคุมองจากการทดลองเรียนฟรีค่ะ ตอนนั้นเรียนอยู่อนุบาล 3 ปัจจุบันจบระดับสุดท้ายวิชาภาษาอังกฤษ EFL ขณะเรียนอยู่ ม.3

พัฒนาการของลูกมีให้เห็นได้ทุกขณะ ตราบที่เขายังได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

คุณแม่ไม่เคยให้น้องหยุดเรียนคุมองเลยตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา จากเด็กป.5 ที่หารเลขไม่เป็น พลิกมาได้ที่ 1 ของห้องเพราะ…

ถ้าตัดสินใจให้หยุดเรียน คงเป็นเรื่องน่าเสียดาย!

การเตรียมความพร้อมให้ลูกก่อนขึ้น ป.1 เป็นสิ่งจำเป็นมาก ยิ่งเขาสามารถอ่านออกและเข้าใจเรื่องราวได้เร็วเท่าไร ยิ่งทำให้เขาสามารถเรียนรู้และพัฒนาสิ่งต่างๆ ได้เร็วขึ้น

jirayoon

About jirayoon