วิชาภาษาไทยของคุมอง

“ทักษะภาษาแม่” คือทักษะแบบไหน?

ภาษาแม่คือพื้นฐานของแบบฝึกหัดทุกวิชา

เวลาเรียนสิ่งใหม่ “ทักษะการอ่านทำความเข้าใจ” เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้

และการถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองเรียนรู้หรือคิดออกมาก็จำเป็นจะต้องใช้ “ทักษะการใช้คำเขียนประโยค” เช่นกัน

 

แบบฝึกหัดวิชาการอ่านภาษาไทยของคุมองเป็นอย่างไร

หลักสูตรวิชาการอ่านภาษาไทยเริ่มต้นด้วยการเพิ่มจำนวนคำศัพท์ และพัฒนาทักษะการอ่านขั้นพื้นฐาน จากนั้นนักเรียนจะก้าวหน้าไปเรียนเรื่องโครงสร้าง ประโยค การทำความเข้าใจเนื้อเรื่องในระดับย่อหน้า และการสรุปความ นักเรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถในการอ่านทำความเข้าใจผ่านการสรุปความที่เป็นวิธีแบบคุมอง วิธีการดังกล่าวเป็นกระบวนการเรียนภาษาแบบธรรมชาติ ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้โดยการอ่านเนื้อความและเรียบเรียงประโยคในใจ

 

กรอกข้อมูลติดต่อคุมองสาขาใกล้บ้าน เพื่อให้ศูนย์คุมองติดต่อกลับ
ทดสอบวัดระดับฟรี หรือสมัครเรียน

* ช่องที่ต้องกรอกข้อมูล

ค้นหาศูนย์คุมองได้ที่นี่

อ่านเรื่องราวความประทับใจในการเรียนคุมองได้ที่นี่

การทดลองเรียนฟรี! เปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

เริ่มเรียนคุมองจากการทดลองเรียนฟรีค่ะ ตอนนั้นเรียนอยู่อนุบาล 3 ปัจจุบันจบระดับสุดท้ายวิชาภาษาอังกฤษ EFL ขณะเรียนอยู่ ม.3

พัฒนาการของลูกมีให้เห็นได้ทุกขณะ ตราบที่เขายังได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

คุณแม่ไม่เคยให้น้องหยุดเรียนคุมองเลยตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา จากเด็กป.5 ที่หารเลขไม่เป็น พลิกมาได้ที่ 1 ของห้องเพราะ…

ถ้าตัดสินใจให้หยุดเรียน คงเป็นเรื่องน่าเสียดาย!

การเตรียมความพร้อมให้ลูกก่อนขึ้น ป.1 เป็นสิ่งจำเป็นมาก ยิ่งเขาสามารถอ่านออกและเข้าใจเรื่องราวได้เร็วเท่าไร ยิ่งทำให้เขาสามารถเรียนรู้และพัฒนาสิ่งต่างๆ ได้เร็วขึ้น

jirayoon

About jirayoon