เรียนคุมองออนไลน์สำหรับชาวแม่ฮ่องสอน ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เท่านั้น

สามารถเรียนคุมองแบบออนไลน์ โดยที่ไม่ต้องเดินทางได้แล้ววันนี้!

สำหรับนักเรียนที่อาศัยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

สนใจ ทดสอบวัดระดับฟรี! หรือ สมัครเรียน สามารถติดต่อได้ที่

โทร 081-062-8862, 081-062-8863

เงื่อนไขกิจกรรม

 • ต้องเป็นคนในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น (จ.แม่ฮ่องสอน, ยะลา, ปัตตานี และนราธิวาส )
 • ไม่สะดวกไปเรียนที่ศูนย์
 • มีความพร้อมในการเรียน online
 • ความพร้อมของอุปกรณ์และสัญญาณ internet
 • ความพร้อมของนักเรียนในการเรียน online
 • มีการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
 • ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งแบบฝึกหัด (เฉพาะขากลับมาที่ศูนย์)

การเรียนออนไลน์ kumon

 • เรียนสดๆไม่ใช่การดูวิดีโอ
 • ครูวางแผนการเรียนที่เหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละคน
 • ครูประเมินผลการเรียนเป็นรายคนอย่างใกล้ชิด
 • ทดสอบวัดระดับก่อนเริ่มเรียน เพื่อหาจุดเริ่มต้นที่เหมาะสม
 • ปรับพื้นฐานของเด็กแต่ละคน เพราะพื้นฐานที่แข็งแรงสำคัญต่อการต่อยอด

วิชาที่เปิดสอน

 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาไทย

ค่าเล่าเรียน

 • ชั้นประถมศึกษาลงมาวิชาละ 1700/เดือน
 • ชั้นมัธยมศึกษาขึ้นไปวิชาละ 1800/เดือน

ผู้ปกครองเคยสงสัยไหมว่าการเรียนคุมองออนไลน์ แบบ 100 % ได้ผลกับลูกเราจริงๆ เหรอ ???

เด็กทุกคนมีศักยภาพไร้ขีดจำกัด

ที่คุมอง เราเชื่อมั่นในศักยภาพเด็ก เด็กสามารถก้าวหน้าโดยไม่ถูกจำกัดด้วยอายุหรือชั้นเรียน

ระบบการเรียนแบบคุมองมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักเรียนให้เรียนก้าวหน้าจนเกินระดับชั้นเรียนที่โรงเรียนด้วยทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งก้าวหน้าขึ้นไปเรียนเนื้อหาระดับชั้นมัธยมปลายได้ตั้งแต่อายุน้อยๆ

ในขณะที่เรียนอยู่ในระดับที่ “พอเหมาะพอดี” นักเรียนจะทำแบบฝึกหัดได้ด้วยตนเองจนเสร็จ และเมื่อเจอเนื้อหาที่ยาก พวกเขาจะศึกษาคำแนะนำและตัวอย่างที่มีอยู่ในแบบฝึกหัดและคิดวิธีหาคำตอบด้วยตนเอง ด้วยวิธีนี้การเรียนในระดับที่ “พอเหมาะพอดี” จะช่วยพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือที่คุมองเรียกว่า “เรียนรู้ด้วยตนเอง”

จากนั้น นักเรียนจะใช้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองจนเรียนก้าวหน้าเกินระดับชั้นเรียนที่โรงเรียนไปสู่เนื้อหาระดับที่สูงขึ้นและมีความยากมากขึ้น

วิชาคณิตศาสตร์

พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้เนื้อหาระดับชั้นมัธยมปลายด้วยตนเอง

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องสั่งสมความรู้ผ่านการฝึกฝน ด้วยเป้าหมายในการเรียนเนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมปลาย (แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์และอินทิกรัล) ได้โดยง่าย นักเรียนจะต้องมีทักษะการคำนวณที่แข็งแกร่ง มีการปลูกฝังการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ และพัฒนาความสามารถในการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พวกเขาพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่จะต้องพบเจอในอนาคตได้

วิชาภาษาอังกฤษ

พัฒนาความสามารถในการอ่านทำความเข้าใจเนื้อหาภาษาอังกฤษ

เป้าหมายของวิชาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศคือ การพัฒนาความสามารถในการอ่านทำความเข้าใจเนื้อหาภาษาอังกฤษระดับสูง ซึ่งแบบฝึกหัดวิชานี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ รวมทั้งโครงสร้างของเนื้อหาช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกกับการอ่านเนื้อหาภาษาอังกฤษ ซึ่งในขณะที่นักเรียนเรียนก้าวหน้าไป พวกเขาจะได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองควบคู่ไปกับการพัฒนาความสามารถในการอ่านทำความเข้าใจเนื้อหาภาษาอังกฤษให้แข็งแกร่ง

วิชาการอ่านภาษาไทย

พัฒนาความสามารถในการอ่านทำความเข้าใจเนื้อหาภาษาไทยระดับสูง

วิชาการอ่านภาษาไทยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังความสามารถในการอ่านทำความเข้าใจเนื้อหาระดับสูงให้แก่นักเรียน โดยนักเรียนจะได้รับการปลูกฝังวิธีคิดที่จำเป็นในการอ่านเนื้อเรื่องอย่างพินิจพิเคราะห์ผ่านการพัฒนาทักษะการอ่านทำความเข้าใจสู่เนื้อหาระดับสูง การมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถในการอ่านผ่านการเปิดโลกทัศน์สู่การอ่านหนังสือหลากหลายประเภทจะช่วยทำให้นักเรียนเกิดความสนใจในการอ่านมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยทำให้เรียนเนื้อหาระดับที่สูงขึ้นได้ด้วยความมั่นใจและไม่ต้องพึ่งพาใคร

jirayoon

About jirayoon

""