KUMON > รู้จักกับพนักงานคุมอง

รู้จักกับพนักงานคุมอง

งานที่เราทำในทุกๆ วันเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาเด็กไทย

ความสุขหนึ่งในการทำงานที่คุมองก็คือ การรู้ว่างานที่เราทำในทุกๆ วันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาเด็กไทยในพื้นที่ต่างๆ ให้มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเองติดตัวเขาไปจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคม และถึงแม้ว่าบริษัทคุมองประกอบไปด้วยทีมต่างๆ มากมาย แต่พวกเราทุกคนก็ทำงานด้วยเป้าหมายเดียวกัน ช่วยเหลือกัน จึงทำให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และเราทุกคนก็มุ่งที่จะพัฒนาแนวทางการทำงานให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆ วัน

Pichaya Prasertsang

“ไม่มีคำว่าสิ่งนี้ดีแล้ว มีแต่คำว่าสิ่งที่ดีกว่า”

“คำกล่าวของ คุณโทรุ คุมอง ผู้ก่อตั้งบริษัทคุมองที่ว่า ไม่มีคำว่าสิ่งนี้ดีแล้ว มีแต่คำว่าสิ่งที่ดีกว่า” ทุกวันในการทำงานถือเป็นความท้าทาย ฝึกฝน พัฒนาตนเอง และยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนร่วมไปกับศูนย์คุมอง ทำให้รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กไทยในทุกๆ วันตลอดการทำงานที่นี่” 

Pawannuch Wanon

คุมองมอบประสบการณ์การทำงานที่แปลกใหม่และท้าทาย และทำงานร่วมกันอย่างช่วยเหลือกัน

ที่คุมอง เราทำงานโดยให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ วัน นอกจากเราจะได้พัฒนาความสามารถของเด็กๆ แล้ว เรายังได้พัฒนาตัวเองในทุกๆ วัน ในหลากหลายทักษะ คุมองมอบประสบการณ์การทำงานที่แปลกใหม่และท้าทาย พวกเราทำงานร่วมกันอย่างอุ่นใจ แบ่งปัน และช่วยเหลือกันเสมอเหมือนกับคนในครอบครัว”

Pratya Phitchayanon

รู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมออกแบบแบบฝึกหัดตามแนวคิดของระบบการเรียนแบบคุมอง

คุมองคำนึงถึงการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน จึงมีระบบพี่เลี้ยงและการฝึกอบรมต่างๆ ที่ช่วยให้เข้าใจระบบการเรียนแบบคุมอง และเข้าถึงบทบาทหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ทุกคนมั่นใจและสนุกกับการพัฒนาเด็กไทยไปกับคุมอง

สำหรับตัวเองซึ่งอยู่ในแผนกพัฒนาแบบฝึกหัดวิชาการอ่านภาษาไทย รู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมออกแบบแบบฝึกหัดตามแนวคิดของระบบคุมอง เพราะนอกจากจะพัฒนาการอ่านการเขียนของเด็กๆ แล้ว แบบฝึกหัดยังช่วยปลูกฝังให้รักการอ่าน สามารถต่อยอดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสร้างทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิตให้กับพวกเขาอีกด้วย

Thaneeya Tongwijit

การทำงานในคุมองทำให้เข้าใจถึงศักยภาพของเด็กไทยที่ไม่มีขีดจำกัด

10 ปี ของการทำงานที่คุมอง ผมได้ประสบการณ์การทำงานที่มากมาย ได้รับโอกาสในการทำงานที่หลากหลาย ได้ร่วมทำงานกับเพื่อนๆ น้องๆ ที่มีความสามารถ จึงทำให้ได้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และการทำหน้าที่ในส่วนการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ทำให้เข้าใจถึงศักยภาพของเด็กไทยที่ไม่มีขีดจำกัดในการพัฒนาตัวเองด้านภาษาอังกฤษผ่านระบบคุมอง ซึ่งเป็นระบบที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาทักษะต่างๆ โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ภูมิใจที่ได้มีโอกาสได้สร้างเด็กเก่งและดีให้กับสังคมไทย

Sutthisak Taluypreechachan

เราสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลาจากการทำงานที่คุมอง

เราสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลาจากการทำงานที่คุมอง พนักงานแผนกต่างๆ ช่วยเหลือกันในการสนับสนุนการทำงานของศูนย์คุมองในการพัฒนาเด็กๆ หัวหน้างานคอยสนับสนุนและให้คำปรึกษา รวมทั้งมีระบบการอบรมให้กับพนักงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

Ingorn Mahattanasan

""