การอ่านออก ไม่ได้หมายความว่าอ่านแล้วเข้าใจ

jirayoon

 

“เมื่อเราสามารถอ่านแล้วเข้าใจ จับใจความสำคัญได้ดี ทักษะนี้สามารถนำไปบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆ”

 

เมื่อเริ่มขึ้นชั้นมัธยม การเรียนต้องปรับตัวเป็นอย่างมาก เพราะจะมีทั้งกิจกรรมและเนื้อหาหลายวิชามากขึ้นถ้าเทียบกับระดับประถม การเรียนก็เริ่มที่จะยากขึ้น จากการที่ไม่ค่อยเข้า

ใจบทเรียน ผลสอบออกมาทำให้รู้สึกว่าภาษาไทยที่เราใช้อยู่ทุกวัน อ่านก็ออกเขียนก็ได้ แต่ทำไมผลสอบถึงออกมาไม่ดี

 

และก็ได้คำตอบ เมื่อได้มารู้จักกับ “วิชาการอ่านภาษาไทยของคุมอง” เราถึงเข้าใจว่า ที่เราอ่านออกเขียนได้นั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะรับสารได้ดี ครั้งแรกที่เข้ามาที่ศูนย์คุมอง คุณครูอธิบายให้ฟังว่าภาษาเป็นเรื่องของการสื่อสาร การสื่อสารจะสัมฤทธิ์ผลได้นั้น ผู้ส่งสารและผู้รับสารจะต้องเข้าใจตรงกัน “การอ่านออกไม่ได้หมายความว่าอ่านแล้วเข้าใจ” และเมื่อเริ่มเรียนก็พบว่า คุมองฝึกให้อ่านและจับใจความสำคัญจากประโยคที่ให้มา ซึ่งเป็นหัวใจของการสื่อสาร หลังจากเรียนไปได้ระยะหนึ่ง หนูก็พบว่าการเรียนที่โรงเรียนดีขึ้นในหลายๆ วิชา ซึ่งแน่นอนว่าการที่เราสามารถอ่านแล้วเข้าใจและจับใจความสำคัญได้ดี ทำให้เรียนรู้เรื่อง เวลาสอบก็ตอบได้ ทักษะการอ่านจับใจความนี้สามารถนำไปบูรณาการกับการเรียนในกลุ่มสาระอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นวิชาสังคม ประวัติศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ ตอนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการสอบวัดความรู้นักเรียนนานาชาติหรือที่รู้จักกันในชื่อ PISA (Programme for International Student Assessment) ได้อันดับ 2 คะแนนห่างจากอันดับแรกเพียงคะแนนเดียว หนูดีใจมากๆ ซึ่งตอนนั้นเรียนวิชาการอ่านภาษาไทยอยู่ระดับ C (เรียนรู้ประโยคที่สื่อความหมายต่างๆ และอ่านเรื่องที่มีความยาว 190-220 พยางค์ ภายใน 1 นาที) เท่านั้น จากการเรียนวิชานี้ทำให้ได้รู้เรื่องราวหลากหลายที่มีอยู่ในแบบฝึกหัดคุมอง ซึ่งเนื้อหาต่างๆ ที่ได้เรียนทำให้ได้ความรู้มากมายและอยากค้นคว้า ติดตามอ่านต่อในฉบับสมบูรณ์หรือต่อยอดในสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติม การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอนี้ทำให้สามารถอ่านหนังสือต่อเนื่องได้เป็นระยะเวลานานขึ้นและมีสมาธิมากขึ้นด้วย

 

หลังจากที่เรียนจบวิชาการอ่านภาษาไทยทำให้ตนเองเป็นคนรักการอ่าน และอยากที่จะอ่านอะไรได้หลากหลายขึ้น เพราะโลกปัจจุบัน ความรู้มากมายมีให้ค้นหาได้จากอินเตอร์เน็ตเลยตัดสินใจลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ EFL ต่อทันทีและจบระดับสุดท้ายวิชาภาษาอังกฤษ EFL ก่อนขึ้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตอนนี้นอกจากการเรียนที่โรงเรียนจะราบรื่นเพราะเราได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษแล้ว ยังได้ศึกษาบทความและงานวิจัยที่เป็นภาษาอังกฤษอีกมากมาย ทำให้คิดว่าอนาคตอยากจะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแล้วค่ะ

 

*********************

ภัทรานิษฐ์ ศีลลา (ภัทร) – มัธยมศึกษาปีที่ 4

เรียนจบระดับสุดท้ายวิชาการอ่านภาษาไทย (ปี 2018) และ วิชาภาษาอังกฤษ EFL (ปี 2019)

 

อ่านเรื่องราวความประทับใจอื่นๆ ได้ที่นี่

ถ้าหนูจะเป็นนักบิน ต้องเรียนเก่งทั้งคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษนะ!

ด้วยความประทับใจที่ได้เดินทางโดยเครื่องบิน ทำให้น้องอยากเป็นนักบิน คุณลุงที่เป็นกัปตันเลยบอกน้องว่า “ถ้าอย่างนั้นหนูต้องเก่งทั้งคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษนะ”

ถ้าตัดสินใจให้หยุดเรียน คงเป็นเรื่องน่าเสียดาย!

การเตรียมความพร้อมให้ลูกก่อนขึ้น ป.1 เป็นสิ่งจำเป็นมาก ยิ่งเขาสามารถอ่านออกและเข้าใจเรื่องราวได้เร็วเท่าไร ยิ่งทำให้เขาสามารถเรียนรู้และพัฒนาสิ่งต่างๆ ได้เร็วขึ้น

พัฒนาการของลูกมีให้เห็นได้ทุกขณะ ตราบที่เขายังได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

คุณแม่ไม่เคยให้น้องหยุดเรียนคุมองเลยตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา จากเด็กป.5 ที่หารเลขไม่เป็น พลิกมาได้ที่ 1 ของห้องเพียงเพราะการฝึกฝนสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง