KUMON > ติดต่อเรา > สอบถามทั่วไป

สอบถามทั่วไป

ติดต่อเราผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์
* ช่องที่ต้องกรอกข้อมูล

ข้อมูลผู้ปกครอง*
เบอร์ติดต่อ*
อีเมล*
เรื่องที่ต้องการสอบถาม*
คำชมเชยข้อกังวลข้อเสนอแนะคำถามสมัครงานอื่นๆ กรุณาระบุด้านล่าง:
ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้*
การสอนนักเรียนคุมองการบริหารศูนย์คุมองอัพเดทสินค้า/บริการใหม่ๆ

ช่องทางการติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ)

บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์)จำกัด อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์เอ ชั้น 16 เลขที่ 90

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร.0-2626-6555

 

สำนักงานคุมอง สาขาเชียงใหม่

อาคารไลฟ์ อิน ทาวน์ ชั้น 3 เลขที่ 1/1 ถนนทิพยเนตร

ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทร.0-5320-0955-7

 

สำนักงานคุมอง สาขาขอนแก่น

อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 ชั้น 2 เลขที่ 356/1 หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ

ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร.0-4336-5101

 

สำนักงานคุมอง สาขาหาดใหญ่

อาคารเรดาร์กรุ๊ป ชั้น 5 เลขที่ 607 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร.0-7423-2170

 

เวลาทำการ

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.30 น.

ข่าวสาร

วารสาร Potential

พบเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจจากนักเรียนคุมอง สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ปกครอง รวมทั้งบทความที่น่าสนใจในวารสาร Potential ฉบับนี้

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

เครือข่ายของเรา

ความเป็นมาของเรา

คุมองเป็นสถาบันพัฒนาทักษะที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีจำนวนนักเรียนกว่า 4 ล้านคนใน 50 ประเทศและในหลายภูมิภาคทั่วโลก

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่