พื้นที่เปิดศูนย์

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตบางแค
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
จังหวัดนครปฐม  อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม  อำเภอสามพราน
จังหวัดนนทบุรี  อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอพระสมุทรเจดีย์
หากท่านมี พื้นที่อื่นๆ สามารถส่งข้อมูลมาให้บริษัทฯ พิจารณาได้ 

ภาคเหนือ

จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงราย อำเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย อำเภอเทิง
จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดพะเยา อำเภอเชียงคำ
จังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก
หากท่านมี พื้นที่อื่นๆ สามารถส่งข้อมูลมาให้บริษัทฯ พิจารณาได้ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดนครราชสีมา อำเภอปากช่อง
จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอขุขันธ์
จังหวัดสกลนคร อำเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสุรินทร์ อำเภอศีขรภูมิ
จังหวัดหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
จังหวัดอุดรธานี  อำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี อำเภอหนองหาน
จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเดชอุดม
หากท่านมี พื้นที่อื่นๆ สามารถส่งข้อมูลมาให้บริษัทฯ พิจารณาได้ 

ภาคกลาง

จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอบรรพตพิสัย
จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครนายก อำเภอองครักษ์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอวังน้อย
จังหวัดลพบุรี อำเภอโคกสำโรง
หากท่านมี พื้นที่อื่นๆ สามารถส่งข้อมูลมาให้บริษัทฯ พิจารณาได้ 

ภาคตะวันออก

จังหวัดจันทบุรี อำเภอสอยดาว
จังหวัดสระแก้ว อำเภออรัญประเทศ
จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี
หากท่านมี พื้นที่อื่นๆ สามารถส่งข้อมูลมาให้บริษัทฯ พิจารณาได้ 

ภาคตะวันตก

จังหวัดราชบุรี อำเภอโพธาราม
จังหวัดเพชรบุรี อำเภอท่ายาง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอหัวหิน
หากท่านมี พื้นที่อื่นๆ สามารถส่งข้อมูลมาให้บริษัทฯ พิจารณาได้ 

ภาคใต้

จังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอสิชล
จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา
จังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา อำเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา
หากท่านมี พื้นที่อื่นๆ สามารถส่งข้อมูลมาให้บริษัทฯ พิจารณาได้ 

คำถามที่พบบ่อย

1. จุดคุ้มทุนของการเปิดศูนย์คุมองคือช่วงใด?

จุดคุ้มทุนของศูนย์คุมองแต่ละแห่งนั้นแตกต่างกัน บางแห่งใช้เวลาไม่ถึง 1 ปี บางแห่งใช้เวลา 2-3 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิ ทำเลของศูนย์ การประชาสัมพันธ์ คุณภาพการสอนและการสื่อสาร ความพร้อมของทีมงาน คุณครูผู้ช่วย เป็นต้น

2. บริษัทฯ มีเกณฑ์การเลือกสถานที่เปิดศูนย์คุมองอย่างไรบ้าง?

หลักเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นคือ เป็นสถานที่ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย การคมนาคมสะดวก มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการจดทะเบียนโรงเรียนฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ

3. ระยะห่างระหว่างศูนย์คุมองมีส่วนในการกำหนดที่ตั้งของ ศูนย์ใหม่หรือไม่?

ระยะห่างไม่ใช่ปัจจัยหลักในการกำหนดสถานที่เปิดศูนย์ใหม่ แต่บริษัทฯ พิจารณาจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เช่น จำนวนและความหนาแน่นของประชากร ศักยภาพและการเติบโตของพื้นที่ รูปแบบการใช้ชีวิตของคนในพื้นที่ ฯลฯ โดยคำนึงถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของทั้งศูนย์คุมองแห่งใหม่ และศูนย์ที่เปิดดำเนินการอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นสำคัญ

4. การเปิดศูนย์คุมองต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้นเท่าไหร่?

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการเปิดศูนย์ จะประกอบด้วยค่าแฟรนไชส์อยู่ที่ 73,830 บาท ซึ่งเป็นการชำระเงินเพียงครั้งเดียว สำหรับเงินลงทุน ค่าตกแต่งศูนย์ ค่าเฟอร์นิเจอร์ ค่าป้าย หากจะเปิดศูนย์คุมองในอาคารพาณิชย์ จะต้องลงทุนประมาณ 700,000 บาท หรือ หากต้องการเปิดในห้างสรรพสินค้าจะต้องเตรียมเงินลงทุนประมาณ 1.2 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ควรสำรองเงินทุนหมุนเวียนไว้ ประมาณ 200,000 บาท สำหรับช่วงแรกของการเปิดศูนย์

ทั้งนี้ข้อมูลข้างต้นเป็นการประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเท่านั้น อาจจะถึงหรือไม่ถึงราคาที่ประเมินก็ได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพตัวตึก และการ Renovate ห้องเรียน เป็นต้น

การเป็นคุณครูคุมอง

คุณศลินา ทวีวัฒนะกิจบวร

เปิดศูนย์คุมองเมื่อเดือน

พฤษภาคม 2544

“ศักยภาพของทุกคนสามารถพัฒนาได้”

จากการที่เคยทำงานด้านฝึกอบรมกับบริษัทยานยนต์อันดับต้นๆ ของประเทศมากว่า 10 ปี ทำให้เราเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ เมื่อคิดจะออกมามีธุรกิจของตนเองและมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้น จึงมองหาธุรกิจการศึกษาซึ่งมีระบบที่สามารถพัฒนาศักยภาพของลูกเราได้ แล้วก็ได้เจอโฆษณาของคุมองซึ่งมีแนวคิดและหลักการตรงกับที่เราสนใจ จังหวะพอดีกับเพื่อนของเราคนหนึ่งเพิ่งเปิดศูนย์คุมอง เลยได้มีโอกาสได้เข้าไปดูการเรียนการสอนจริงๆ แล้วยิ่งประทับใจ จึงตัดสินใจมาสมัครเปิดศูนย์คุมอง ซึ่งตอนนี้เปิดศูนย์มาขึ้นปีที่ 20 แล้ว ยังคงสนุกกับการค้นหาและพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ ได้เห็นพวกเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้น ผ่านการเรียนที่ศูนย์และการเรียนออนไลน์ ด้วยการฝึกฝนอย่างมีวินัยจากการดูแลของเรา

คุณจันทร์จิรา ลีละสุลีธรรม 

เปิดศูนย์คุมองเมื่อเดือน

พฤษภาคม 2549

 “แฟรนไชส์คุมอง… สังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปัน”

ธุรกิจการศึกษาจัดได้ว่าเป็นธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน บนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา… มากกว่า 15 ปี ของการทำศูนย์คุมอง ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในอาชีพของการสร้างคน มีลูกศิษย์มากมายที่เรียนกับเราแล้วสามารถนำทักษะต่างๆ ไปใช้จนประสบความสำเร็จ เราเองก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยเช่นกัน เพราะสังคมคุมองเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปัน คุณครูคุมองทั่วโลกต่างก็มุ่งมั่นพัฒนาตนเองผ่านสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ทำให้เราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและเรียนรู้จากประสบการณ์ของคุณครูคุมองทั่วทุกมุมโลก นี่คือจุดต่างของแฟรนไชส์คุมอง ที่พร้อมจะสนับสนุนการทำงานของทุกศูนย์และเติบโตไปพร้อมๆ กัน 

คุณมาลี กังสันเทียะ

เปิดศูนย์คุมองเมื่อเดือน

มกราคม 2551

คุณครูคุมองไม่ใช่แค่การสอนหนังสือ แต่เป็นผู้ชี้แนะ นำทางให้นักเรียน

คุมอง คือจุดเริ่มต้นของอนาคตเด็ก คือความสำเร็จปลายทาง” ภาพสุดท้ายของการได้เห็นนักเรียนได้ทำในสิ่งที่ใฝ่ฝันตามเป้าหมายของชีวิตได้อย่างราบรื่น เพราะนักเรียนได้มีประสบการณ์ในการทำสิ่งท้าทายมาแล้ว อาชีพคุณครูคุมองไม่ใช่แค่การสอนหนังสือ แต่เป็นผู้ชี้แนะ นำทางให้นักเรียนของเราได้ทำตามเป้าหมาย หากเป็นเมื่อก่อน คงยากที่เด็กต่างจังหวัดจะรู้ว่าตัวเองชอบอะไรหรืออยากทำอะไร เรารู้สึกภูมิใจในคุณค่าของอาชีพคุณครูคุมอง ภาพที่หลายคนอยากเห็นอาจเป็นภาพชีวิตหลังเกษียณที่สวยงาม แต่เชื่อว่าคุณครูคุมองหลายๆ ท่านอยากเห็นภาพนักเรียนของตนเองประสบความสำเร็จและจะดีใจยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อพวกเขาเหล่านั้นกลับมาหาเรา

คุณบุหงา ศรีวัชรามาศ

เปิดศูนย์คุมองเมื่อเดือน

พฤศจิกายน 2562

“คุมองเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่มีค่าในชุมชนของตนเอง”

“เราต้องลงมือทำมันเสียก่อน ถ้าทำได้เราก็จะชอบมัน ไม่มีใครชอบในสิ่งที่ตัวเองกลัวในครั้งแรกหรอก” คุณครูหน่องได้ให้กำลังใจเด็กนักเรียนหลังจากที่มีนักเรียนคนหนึ่งบอกครูว่า “ตอนแรกผมไม่ชอบคณิตศาสตร์เลยครับ แต่ที่คุมองทำให้ผมรักคณิตศาสตร์มากขึ้น คุณครูหน่องเชื่อว่าคุณครูคุมองทุกท่านจะสามารถสร้างสภาพนักเรียนให้เด็ก ๆ เหล่านี้อยากมาเรียนที่ศูนย์ ช่วยสื่อสารให้กำลังใจกับนักเรียนเป็นอย่างดี ที่สำคัญกว่านั้นจะต้องสื่อสารกับผู้ปกครองอีกด้วย เพราะผู้ปกครองของนักเรียนก็เป็นอีกแรงผลักดันหนึ่งของนักเรียน คุณครูคุมองต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบว่าเรากำลังสอนอะไร เป้าหมาย
วัตถุประสงค์และระยะเวลาให้ชัดเจน

“ไม่มีใครได้อะไรมาง่ายๆ หรอก” คำพูดของคุณครูหน่องที่มองว่ากว่าจะได้เปิดศูนย์คุมองนั้นไม่ได้ง่ายเลย อีกทั้งยังมองว่าคุมองเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่มีค่าในชุมชนของตนเอง มีความภาคภูมิใจอย่างมาก เชื่อว่าไม่ใช่ใครที่จะเปิดศูนย์คุมองก็ได้แต่ต้องเป็นผู้ที่มีความเป็นครูที่แท้จริง

 

คุณละอองดาว ลาภรัตนกุล

เปิดศูนย์คุมองเมื่อเดือน

กรกฎาคม 2551

รู้สึกภูมิใจที่มีส่วนสร้างความสำเร็จให้แก่เด็กๆ

คุมองเป็นการเรียนที่มีความแตกต่าง ก่อให้เกิดพัฒนาการแก่ผู้เรียน เด็กเล็ก ๆ ที่ได้เรียนคุมองเพียง 2 สัปดาห์แค่เราได้เห็นว่าเขาเริ่มเขียนตัวหนังสือเองได้ทีละเล็กทีละน้อย เราก็ประทับใจแล้ว และรู้สึกภูมิใจที่เขาสามารถทำได้ด้วยตนเองอีกสิ่งหนึ่งคือการที่นักเรียนที่ศูนย์ที่เรียนจบไปแล้วยังคงนึกถึงเราและแวะเวียนมาเยี่ยมกันเสมอ เพราะเขารู้สึกว่าคุมองเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขา ผู้ปกครองมักจะพูดให้เราฟังว่า ถ้าลูกเขาไม่ได้เรียนคุมอง คงไม่ได้มาถึงจุดที่สามารถไปเรียนต่อในสาขาที่ต้องการหรือได้ทำงานที่ตนเองสนใจได้ เรารู้สึกภูมิใจที่มีส่วนสร้างความสำเร็จให้แก่เด็กๆ
การพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ มีหลายแง่มุมให้เราได้เรียนรู้ และยิ่งเราได้เรียนรู้ก็จะยิ่งทำให้มุมมองในการทำงานของเรากว้างไกลขึ้น

คุณชมพูนุท เครือบุญ

เปิดศูนย์คุมองเมื่อเดือน

ตุลาคม 2563

“ด้วยประสบการณ์ที่เราดูแลลูกเรียนคุมองมาเกือบ 10 ปี น่าจะสามารถถ่ายทอดสิ่งดีๆ เหล่านี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นๆ ได้”

“… เรียนจบออกมาก็ทำงานเป็นวิศวกรในนิคมอุตสาหกรรมลำพูน จนสร้างครอบครัวเล็กๆ สามีกับมีลูกๆ อีก 2 คน งานประจำก็มั่นคงดีคะ ทีแรกก็คิดว่าจะทำไปจนเกษียณ แต่ด้วยความที่ทำงานมานาน ทำมาหลายๆ แผนก จนก้าวมาสู่ระดับบริหารแล้ว แต่กลับทำให้เรามีความรู้สึกว่างานที่เราทำอยู่ มันแทบไม่เหลือความท้าทายให้เราอีกแล้ว motivation ในการทำงานก็ลดลง ใจมันกลับอยากจะมีเวลาให้ลูกๆ และครอบครัวมากกว่า จนวันหนึ่งไปรับลูกที่ศูนย์คุมอง คุณครูคุมองก็ถามเราว่า “คุณแม่สนใจจะเปิดศูนย์คุมองเองไหมคะ? มันเหมือนจุดประกายให้เรามีความรู้สึกว่า ประสบการณ์ที่เราดูแลลูกเรียนคุมองมาเกือบ 10 ปี น่าจะสามารถถ่ายทอดสิ่งดีๆ เหล่านี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นๆ ได้ ทั้งตัวเราเองก็ยังสามารถบริหารจัดการเวลาของเราให้คล่องตัวมากขึ้นด้วย จึงตัดสินใจลาออกจากงานประจำมาสมัครเปิดศูนย์คุมองในตอนนั้นคะ

คุณเฟื่องฟ้า โฉมวิไลลักษณ์

เปิดศูนย์คุมองเมื่อเดือน

เมษายน 2561

“การทำงานในองค์กรที่เหมือนกับครอบครัว”

คุมองเป็นองค์กรที่สนับสนุนให้เราได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น มีการจัดอบรมสม่ำเสมอทั้ง 3 วิชา การอบรมเป็นการที่เราได้รีเฟรชตัวเอง ช่วยทบทวนสิ่งที่เราได้เคยเรียนรู้มาก่อนแล้ว การได้ศึกษากรณีตัวอย่าง วิธีให้การสอนและเนื้อหาแบบฝึกหัดทำให้เรามีมุมมองในการทำงานที่หลากหลายขึ้น โดยมีพื้นฐานที่การให้การสอนเป็นรายบุคคลเพราะเด็กๆ แต่ละคนมีความแตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังประทับใจในการทำงานที่เป็นระบบ เพราะคุมองจะมีคำแนะนำว่าควรทำอะไร อย่างไรและเมื่อไหร่
รวมทั้งการทำงานในองค์กรที่เหมือนกับครอบครัว ให้คำแนะนำและการสนับสนุนในเวลาที่เรามีข้อสงสัยหรือต้องลงมือทำสิ่งที่เราไม่ถนัดเช่นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ การคิดคอนเทนต์ การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ทำให้เราไม่รู้สึกว่าเราทำงานคนเดียวและทำงานได้ราบรื่นขึ้นค่ะ

คุณนาถธิดา ทองพฤกษ์ 

เปิดศูนย์คุมองเมื่อเดือน

กุมภาพันธ์ 2563

“คงจะดีไม่น้อย… ถ้ามีศูนย์คุมองในชุมชนของเรา”

ด้วยความที่อยากให้ลูกชายวัย 4 ขวบมีที่เรียนที่ส่งเสริมพัฒนาการของเขาได้เหมาะสมกับวัย โดยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่น
เลยพยายามหาข้อมูลจนได้มาเจอคุมอง ซึ่งตอบโจทย์เราในเรื่องนี้ เราจึงยอมที่จะขับรถไป-กลับกว่า 100 กม.เพื่อรับ-ส่งลูกที่ศูนย์คุมองในตัวเมือง ผ่านไป 1 ปี ลูกมีพัฒนาการที่ดีอย่างเห็นได้ชัด ทั้งสมาธิและทักษะการคำนวณด้วยแนวทางการเสริมสร้างให้เด็กมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้เราคิดว่า ถ้าชุมชนอำเภอสวีมีที่สำหรับพัฒนาเด็กๆ ให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้แบบลูกเราคงจะดี เพราะยังมีพ่อแม่อีกหลายท่านที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาลักษณะนี้ ทำให้ตัดสินใจเข้ามาสมัครเปิดศูนย์คุมอง หลังจากเปิดศูนย์ ก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ปกครองในชุมชน เด็กๆ มักเอาผลสอบที่โรงเรียนมาโชว์ให้ดูเสมอว่าเขาทำได้ดีขึ้น ทำให้เรารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กๆ ในชุมชน  

คุณอลิสรา ยาวุธ

เปิดศูนย์คุมองเมื่อเดือน

ธันวาคม 2555

คุณครูคุมองเป็นอาชีพที่น่าภูมิใจอย่างมาก

คุณครูคุมองเป็นอาชีพที่น่าภูมิใจอย่างมาก ตัวเองรู้สึกว่าจะมีสักกี่คนกันที่ทำอาชีพที่รับผิดชอบความหวังของครอบครัว
ความหวังเล็กๆ ที่เขาแค่ต้องการให้ลูกเขาเก่งขึ้นกว่าเมื่อวานเท่านั้นเอง ความหวังที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลย แต่มีน้อยคนที่จะ
มองเห็น และจุดเล็กๆ นี้ คือจุดที่จะสร้างให้เด็กคนหนึ่งก้าวต่อไปอย่างมั่นคง และมีทางเลือกในชีวิตที่ดีขึ้นกับอนาคต
ของลูกเค้าที่ได้ฝากไว้กับคนแปลกหน้าอย่างเรา ทำให้การทำงานของครูคุมองนั้นแขวนอยู่บนความหวังของหลายๆ ครอบครัว
แต่ไม่ว่าเราจะสามารถทำตามความคาดหวังนั้นได้มากน้อยแค่ไหน เพียงแค่เราทำให้นักเรียนของเรา “เก่งขึ้นกว่าเมื่อวาน
นั่นคือที่สุดของรางวัลจากการเป็นคุณครูคุมอง นี่คือความภาคภูมิใจอย่างที่สุด

สุภาพสตรีอายุตั้งแต่ 27 ปีขึ้นไป
• สัญชาติไทย
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
• สนใจในเรื่องการศึกษาของเด็ก
• มีความรู้เบื้องต้นทางคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
• ผ่านการคัดเลือกของบริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด
• หลังผ่านขั้นตอนการคัดเลือก ผู้สมัครต้องสามารถบริหารงานศูนย์ได้เต็มเวลา

หมายเหตุ : หากท่านมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น สามารถเข้าร่วมฟังสัมมนาได้ แต่ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการเปิดศูนย์ได้

ช่องทางการติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ)

บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด

อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์เอ ชั้น 16 เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

อีเมล : Franchise@kumon.co.th

 

เวลาทำการ

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:00 – 16:30 น.

""