การเป็นคุณครูคุมอง

 

• สุภาพสตรี อายุระหว่าง 27 – 45 ปี

• สัญชาติไทย

• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

• สนใจในเรื่องการศึกษาของเด็ก

• มีความรู้เบื้องต้นทางคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

• ผ่านการคัดเลือกของบริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด

• หลังผ่านขั้นตอนการคัดเลือก ผู้สมัครต้องสามารถบริหารงานศูนย์ได้เต็มเวลา

 

หมายเหตุ : หากท่านมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น สามารถเข้าร่วมฟังสัมมนาได้ แต่ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการเปิดศูนย์ได้

ช่องทางการติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ)

บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด

อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์เอ ชั้น 16 เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

อีเมล์ : Franchise@kumon.co.th

 

เวลาทำการ

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:00 – 16:30 น.

""