KUMON > สำหรับผู้สนใจเปิดศูนย์ > การเป็นคุณครูคุมอง

การเป็นคุณครูคุมอง

คุณสมบัติของผู้เปิดศูนย์คุมอง

– สัญชาติไทย
– สุภาพสตรี อายุระหว่าง 27 – 45 ปี
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
– สนใจในเรื่องการศึกษาของเด็ก
– มีความรู้เบื้องต้นทางคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
– ผ่านการคัดเลือกของบริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด
– หลังผ่านขั้นตอนการคัดเลือก ผู้สมัครต้องสามารถบริหารงานศูนย์ได้เต็มเวลา

หมายเหตุ : หากท่านมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น สามารถเข้าร่วมฟังสัมมนาได้ แต่ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการเปิดศูนย์ได้

ข่าวสาร

วารสาร Potential

พบเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจจากนักเรียนคุมอง สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ปกครอง รวมทั้งบทความที่น่าสนใจในวารสาร Potential ฉบับนี้

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

เครือข่ายของเรา

ความเป็นมาของเรา

คุมองเป็นสถาบันพัฒนาทักษะที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีจำนวนนักเรียนกว่า 4 ล้านคนใน 50 ประเทศและในหลายภูมิภาคทั่วโลก

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

กำหนดการดู VDO สัมมนา สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ประจำปี 2565 (แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)*

*หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ : หากท่านเลือกรอบไหน ท่านจำเป็นต้องดู VDO สัมมนา, สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ตามรอบนั้นๆ เช่น เลือกรอบที่ 4 จะต้องดู VDO สัมมนาในระหว่างวันที่ 11-28 กรกฎาคม, เข้าสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์รอบ 1 ในวันศุกร์ที่ 5 ส.ค. และสัมภาษณ์รอบ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ส.ค.

ช่องทางการติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ)

บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด

อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์เอ ชั้น 16 เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

อีเมล์ : Franchise@kumon.co.th

 

เวลาทำการ

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:00 – 16:30 น.