KUMON > สำหรับผู้สนใจเปิดศูนย์ > สารจากผู้ก่อตั้งระบบการเรียนแบบคุมอง

เหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มต้นในปี ค.ศ. 1954 เมื่อคุณแม่ของเด็กผู้ชายคนหนึ่งพบผลสอบวิชาคณิตศาสตร์ในกระเป๋านักเรียนของลูกชายที่ชื่อว่า ทาเคชิ คุมอง ซึ่งตอนนั้นเรียนอยู่ชั้น ป.2 จากที่ได้เห็นผลสอบที่ไม่ดีเหมือนเคย คุณแม่จึงไปปรึกษาสามีของเธอว่าจะทำอย่างไรดี ซึ่งสามีของเธอก็คือ คุณโทรุ คุมอง ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลายในตอนนั้น หลังจากได้ฟังสิ่งที่ภรรยากังวล คุณโทรุจึงเริ่มต้นออกแบบแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ให้ลูกชายของเขาที่ชื่อว่า ทาเคชิ

คุณโทรุ เชื่อว่างานของนักการศึกษาคือการปลูกฝังนิสัยในการเรียนรู้ด้วยตนเองให้แก่เด็กๆ ดังนั้นคุณโทรุ คุมอง จึงได้พยายามลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้งในตอนที่ออกแบบแบบฝึกหัดให้กับลูกชายของเขาเพื่อช่วยให้ทาเคชิสามารถทำแบบฝึกหัดในแต่ละวันได้โดยไม่ยากลำบากและได้รับการพัฒนาทักษะอย่างสม่ำเสมอ จากประสบการณ์ของการเป็นครูสอนระดับมัธยมทำให้คุณโทรุ คุมอง ทราบว่านักเรียนมัธยมปลายมีปัญหาด้านคณิตศาสตร์เพราะว่ามีทักษะการคำนวณที่ไม่เพียงพอ ดังนั้นเขาจึงเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะการคำนวณให้แก่ทาเคชิ รวมทั้งออกแบบแบบฝึกหัดเพื่อให้ลูกชายของเขาทำได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้เป็นเพราะว่าประสบการณ์ด้านการศึกษาของตนเองทำให้คุณโทรุ คุมอง ทราบว่านักเรียนจะสามารถพัฒนาทักษะด้านวิชาการที่แท้จริงได้จากการเรียนก้าวหน้าไปได้ด้วยตัวเองเท่านั้น

คุณโทรุ คุมอง ได้เขียนโจทย์การคำนวณลงในกระดาษเปล่าให้ทาเคชิทำและแบบฝึกหัดดังกล่าวที่เขาคิดค้นขึ้นมาในปี ค.ศ. 1955 ก็กลายเป็นต้นแบบของแบบฝึกหัดคุมองที่ใช้ในปัจจุบัน ทาเคชิสามารถพัฒนาความสามารถไปได้อย่างรวดเร็วผ่านการฝึกฝนทำแบบฝึกหัดทุกวันๆ ละครึ่งชั่วโมง มีผลทำให้เขาสามารถเรียนก้าวหน้าจนทำแบบฝึกหัดแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์และอินทิกรัลได้ตอนที่เขาเพิ่งจะขึ้นชั้น ป.6 ไปได้เพียงไม่กี่เดือน หลังจากความสำเร็จของคุณโทรุที่ช่วยพัฒนาทาเคชิ คุณโทรุ คุมอง ได้เชิญเด็กๆ ในระแวกนั้นให้มาเรียนที่บ้านของเขาและใช้วิธีการเดียวกันกับที่เขาสอนทาเคชิ เป็นผลให้เด็กเหล่านั้นได้รับการพัฒนาความสามารถด้านวิชาการไปได้มาก พอได้เห็นเช่นนี้คุณโทรุจึงหวังที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็กจำนวนมากเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยวิธีการเรียนของเขา ดังนั้นในปี ค.ศ. 1958 เขาจึงตัดสินใจก่อตั้งสำนักงานในเมืองโอซาก้าและเปิดศูนย์คุมองเพื่อสอนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น ตั้งแต่นั้นมาจำนวนนักเรียนคุมองก็เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเป้าหมายที่จะให้เรียนเนื้อหาระดับมัธยมปลายด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง สิ่งที่คุณโทรุ คุมอง มุ่งหวังคือการพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้ไปถึงจุดสูงสุดโดยช่วยให้พวกเขาแต่ละคนสามารถเรียนในระดับที่เหมาะสม

เด็กทุกคนต่างมีศักยภาพที่จะเติบโตในตนเอง นักเรียนมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นในการเรียนด้วยตนเองผ่านการฝึกฝนการอ่าน การเขียน และการคำนวณ ที่คุมอง เราใช้การศึกษาในการพัฒนาความสามารถของเด็กๆ เพื่อช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเองในอนาคต รวมทั้งทำให้ความฝันและเป้าหมายของพวกเขากลายเป็นจริง จากจุดเริ่มของความรักของคุณพ่อทีมีต่อลูกชายของเขา คุมองไม่ได้ถูกจำกัดด้วยกำแพงของภาษา วัฒนธรรม หรือประวัติศาสตร์อีกต่อไป ในขณะที่มีผู้คนจำนวนมากขึ้นรับรู้ถึงประโยชน์ของระบบการเรียนแบบคุมอง จำนวนนักเรียนคุมองก็ยังคงเพิ่มมากขึ้นต่อไปทั่วโลก

คุณโทรุ คุมอง (ปี ค.ศ. 1914 – ปี ค.ศ. 1995)

คุณโทรุ คุมอง เกิดที่จังหวัดโคจิ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโอซาก้าอิมพีเรียล (คณะวิทยาศาสตร์ แผนกคณิตศาสตร์) เขาได้ทำงานเป็นครูในโรงเรียน ตลอดระยะเวลา 33 ปี คุณโทรุได้สอนคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนมัธยมโทสะซึ่งเป็นโรงเรียนที่เคยศึกษามาก่อนและต่อมาคือโรงเรียนมัธยมซากุระโนมิยะ ที่เมืองโอซาก้า เช่นเดียวกับโรงเรียนอื่นๆ ในปี ค.ศ. 1958 เขาได้ก่อตั้ง Osaka Institute of Mathematics ซึ่งต่อมาคือบริษัท Kumon Institute of Education ในปี ค.ศ. 1983 เขาได้อุทิศชีวิตที่เหลือของเขาให้กับการพัฒนาระบบการเรียนแบบคุมองและทำให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นๆ ทั่วโลกมีโอกาสได้เรียนในระบบนี้

งานพิมพ์ที่มีชื่อเสียง:
The Secret of Kumon Math (ตีพิมพ์โดย Kosaido Publishing), Give It a Try – Yattemiyo (Kumon Publishing),
It Is Not the Child Who Is at Fault (ตีพิมพ์โดย Kumon Publishing), รวมทั้งหนังสืออื่นๆ มากมาย

""