djvu free download windows 10 parallels desktop 9 on high sierra free deployment and imaging tools environment windows 10 download bike race game for pc windows 10 windows 10 enterprise 2016 ltsb night light free sony vegas pro 11 mr exus free twitter free for pc windows 7 windows 8.1 free full version 64 bit for pc
KUMON > สำหรับผู้สนใจเปิดศูนย์ > ประสบการณ์จากผู้เปิดศูนย์คุมอง

ประสบการณ์จากผู้เปิดศูนย์คุมอง

คุณศลินา ทวีวัฒนะกิจบวร  

เปิดศูนย์คุมองเมื่อเดือนพฤษภาคม 2544 

“ศักยภาพของทุกคนสามารถพัฒนาได้” 

จากการที่เคยทำงานด้านฝึกอบรมกับบริษัทยานยนต์อันดับต้นๆ ของประเทศมากว่า 10 ปี ทำให้เราเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ เมื่อคิดจะออกมามีธุรกิจของตนเองและมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้น จึงมองหาธุรกิจการศึกษาซึ่งมีระบบที่สามารถพัฒนาศักยภาพของลูกเราได้ แล้วก็ได้เจอโฆษณาของคุมองซึ่งมีแนวคิดและหลักการตรงกับที่เราสนใจ จังหวะพอดีกับเพื่อนของเราคนหนึ่งเพิ่งเปิดศูนย์คุมอง เลยได้มีโอกาสได้เข้าไปดูการเรียนการสอนจริงๆ แล้วยิ่งประทับใจ จึงตัดสินใจมาสมัครเปิดศูนย์คุมอง ซึ่งตอนนี้เปิดศูนย์มาขึ้นปีที่ 20 แล้ว ยังคงสนุกกับการค้นหาและพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ ได้เห็นพวกเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้น ผ่านการเรียนที่ศูนย์และการเรียนออนไลน์ ด้วยการฝึกฝนอย่างมีวินัยจากการดูแลของเรา

คุณจันทร์จิรา ลีละสุลีธรรม 

เปิดศูนย์คุมองเมื่อเดือนพฤษภาคม 2549 

 “แฟรนไชส์คุมอง สังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปัน” 

ธุรกิจการศึกษาจัดได้ว่าเป็นธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน บนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา…
มากกว่า 15 ปี ของการทำศูนย์คุมอง ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในอาชีพของการสร้างคน มีลูกศิษย์มากมายที่เรียนกับเราแล้วสามารถนำทักษะต่างๆ ไปใช้จนประสบความสำเร็จ เราเองก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยเช่นกัน เพราะสังคมคุมองเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปัน คุณครูคุมองทั่วโลกต่างก็มุ่งมั่นพัฒนาตนเองผ่านสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ทำให้เราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและเรียนรู้จากประสบการณ์ของคุณครูคุมองทั่วทุกมุมโลก นี่คือจุดต่างของแฟรนไชส์คุมอง ที่พร้อมจะสนับสนุนการทำงานของทุกศูนย์และเติบโตไปพร้อมๆ กัน 

คุณนาถธิดา ทองพฤกษ์ 

เปิดศูนย์คุมองเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

คงจะดีไม่น้อย… ถ้ามีศูนย์คุมองในชุมชนของเรา 

ด้วยความที่อยากให้ลูกชายวัย ขวบมีที่เรียนที่ส่งเสริมพัฒนาการของเขาได้เหมาะสมกับวัย โดยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่น
เลยพยายามหาข้อมูลจนได้มาเจอ
คุมอง ซึ่งตอบโจทย์เราในเรื่องนี้ เราจึงยอมที่จะขับรถไป-กลับกว่า 100 กม.เพื่อรับ-ส่งลูกที่ศูนย์คุมองในตัวเมือง ผ่านไป ปี ลูกมีพัฒนาการที่ดีอย่างเห็นได้ชัด ทั้งสมาธิและทักษะการคำนวณด้วยแนวทางการเสริมสร้างให้เด็กมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้เราคิดว่า ถ้าชุมชนอำเภอสวีมีที่สำหรับพัฒนาเด็กๆ ให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้แบบลูกเราคงจะดี เพราะยังมีพ่อแม่อีกหลายท่านที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาลักษณะนี้ ทำให้ตัดสินใจเข้ามาสมัครเปิดศูนย์คุมอง หลังจากเปิดศูนย์ ก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ปกครองในชุมชน เด็กๆ มักเอาผลสอบที่โรงเรียนมาโชว์ให้ดูเสมอว่าเขาทำได้ดีขึ้น ทำให้เรารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กๆ ในชุมชน