เด็กทุกคนมีอนาคตที่สดใส

ประสบการณ์การเรียนในระบบคุมอง

อ่านเรื่องราวประสบการณ์ของนักเรียนจากการเรียนในระบบคุมอง

เรื่องที่ 1

อ่านต่อ

เรื่องที่ 2

อ่านต่อ

เรื่องที่ 3

อ่านต่อ

ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นอย่างไร

การเรียนในระบบคุมอง
ช่วยให้เด็กแต่ละคนเรียนรู้ได้ตามกำลังของตนเอง

อ่านต่อ

องค์กรของเรา

ความรักของพ่อคนหนึ่งที่มีต่อลูก
นำไปสู่การสานฝันให้แก่เด็กทั่วโลก

อ่านต่อ

more details

ติดต่อ

โทร. 0-2626-6555 ติดต่อสอบถามทางอีเมล

เวลาทำการ 9:00 – 17:30 (เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

FT Banner
FO Banner
สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อไปถึงเป้าหมาย

(PDF:2.1MB)