การสั่งซื้อ iPad ในราคาเพื่อการศึกษา สำหรับนักเรียนคุมอง

             บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น Authorized Education Partner ของ Apple ได้จัดทำช่องทางการสั่งซื้อ iPad ในราคาเพื่อการศึกษา สำหรับนักเรียนคุมอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไขสำหรับนักเรียนที่สามารถรับสิทธิ์การสั่งซื้อ iPad ในราคาเพื่อการศึกษา

  1. นักเรียนคุมองทุกคนที่ยังคงเรียนคุมองอยู่ในเดือนที่สั่งซื้อ
  2. นักเรียนคุมองที่สมัครใหม่สามารถรับสิทธิ์การสั่งซื้อนี้ได้หลังจากสมัครเรียนไปแล้ว 1.5 เดือน (เช่น นักเรียนสมัครใหม่รอบเดือนสิงหาคม 2566 สามารถเริ่มทำการสั่งซื้อได้ตั้งแต่กลางเดือนกันยายน 2566 เป็นต้นไป)
  3. นักเรียน 1 คน สามารถรับสิทธิ์ในการสั่งซื้อได้เพียง 1 ครั้ง และสามารถสั่งซื้อแท็บเล็ตได้สูงสุด 1 เครื่อง
  4. การสั่งซื้อต้องทำผ่านช่องทางออนไลน์ (Portal) ที่จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือของบริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ในระยะเวลาที่กำหนด โดยสามารถสั่งซื้อได้เฉพาะสินค้าที่กำหนด และรุ่นที่กำหนดเท่านั้น
  5. การสั่งซื้อจะตัดรอบทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน เวลา 12.00 น. (ตัดรอบการสั่งซื้อครั้งแรกวันที่ 16 สิงหาคม 2566) โดยผู้ปกครองที่ทำรายการสั่งซื้อในแต่ละรอบ จะได้รับ “รหัสสั่งซื้อ” จากบริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด ทาง SMS ภายใน 6 วันทำการหลังวันตัดรอบการสั่งซื้อแต่ละครั้ง
  6. บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นเพียงสื่อกลางในการสั่งซื้อ iPad ในราคาเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบในสินค้า การจัดส่ง และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ใน Portal
siriwan.k

About siriwan.k