หน้าหลัก > ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นอย่างไร > คุณค่าของระบบการเรียนแบบคุมอง > เรียนเกินชั้นเรียนในโรงเรียน

เรียนเกินชั้นเรียนในโรงเรียน

นักเรียนสามารถเรียนเกินชั้นเรียนในโรงเรียนได้
ตามกำลังของตนเอง

หากนักเรียนได้เรียนเนื้อหาที่พอเหมาะพอดีกับความสามารถอย่างต่อเนื่องตามกำลังของตนเอง เขาก็จะเรียนทันชั้นเรียนในโรงเรียน และในที่สุดก็จะสามารถเรียนเกินเนื้อหาชั้นเรียนในโรงเรียนได้ต่อไป

การค้นหาศักยภาพ

เด็กจะสามารถเรียนเนื้อหาที่เกินชั้นเรียนในโรงเรียนด้วยตนเองได้จากการเรียนในระดับที่พอเหมาะพอดีกับความสามารถของตนเองโดยไม่ต้องรอให้ผู้อื่นสอน
ระบบการเรียนแบบคุมองเชื่อมั่นว่า เด็กทุกคนมีศักยภาพอันไร้ขีดจำกัด และศักยภาพนั้นสามารถพัฒนาได้หากเด็กได้เรียนในระดับที่พอเหมาะพอดีกับความสามารถของตนเอง

การสร้างความมั่นใจและความเคารพตนเอง

การเรียนเนื้อหาที่เกินชั้นเรียนในโรงเรียนนั้น ไม่เพียงมีประโยชน์ต่อนักเรียนในด้านการเรียนเท่านั้น แต่ยังสร้างลักษณะที่ดีที่สำคัญอื่นๆ ด้วย เช่น ความมั่นใจในตนเองและความเคารพตนเอง เป็นต้น ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมของวุฒิภาวะทางสังคมกับการเรียนเกินชั้นเรียนในโรงเรียนนั้น ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในคุณค่าของการเรียนในระบบคุมอง

Student Testimonials

Read the experiences of those students Kumon has helped nurture

more details

Vol.1

Because of Kumon, I know “I can”

more details

Vol. 2

“The most important thing from Kumon is self-learning skills that help me search and learn things on my own.”

more details

Vol. 3

“Kumon Worksheets is well-designed in term of psychological learning so children acquired skills from doing them.”

more details

Search for a Center

Search for a Kumon Center near you


About
Kumon

Yesterday, today, and tomorrow we at Kumon always have, and always will, place the utmost importance on continuing to learn.

President Kumon Institute of Education Co., Ltd.

Instructors and staff continuously learn from students.

Words of the founder of
Kumon that we value.

Through the Kumon Method we aim to
foster sound, capable individuals
who can succeed in achieving
their goals in life.

Click here for a detailed
explanation of the secret
behind the Kumon Method.

Click here to read about the essential role of the Instructor for the Kumon Method.

One father’s love for his son gave birth to the Kumon Method of learning.

Kumon has a dream, a dream of world peace brought about by education.

Timeless and borderless, Kumon does its all for each and every individual.

It began with children in Japan and now extends to students all around the world.