หน้าหลัก > สนใจเปิดศูนย์คุมอง

สนใจเปิดศูนย์คุมอง

ประสบการณ์การเป็นคุณครูคุมอง

อ่านเรื่องราวประสบการณ์ของคุณครูในระบบการเรียนคุมอง

เรื่องที่ 1

ครูคุมองได้ช่วยสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ...

อ่านต่อ

เรื่องที่ 2

ครูคุมองนอกจากจะเป็นอาชีพที่มีคุณค่าต่อค...

อ่านต่อ

เรื่องที่ 3

มองหางานที่ตัวเองสามารถทำได้และเกี่ย...

อ่านต่อ

เรื่องที่ 4

การอบรมผู้เปิดศูนย์ใหม่ ทำให้มีความ...

อ่านต่อ

คุณครูคุมองทุ่มเทกับ
การพัฒนาความสามารถและการเติบโตของเด็ก

ผู้ที่เปิดศูนย์คุมองจะเป็นผู้ที่ดูแลการเรียนของนักเรียนในศูนย์ด้วยตนเอง หรือที่เราเรียกว่า “คุณครูคุมอง (Kumon Instructor)” คุณครูคุมองเป็นผู้ที่ทุ่มเทกับการพัฒนาความสามารถและการเติบโตของเด็ก รวมทั้งเชื่อมั่นในศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของเด็ก

คุณครูคุมองมุ่งมั่นในการพัฒนาความสามารถของเด็กไปยังจุดสูงสุด

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้าฟังสัมมนาการเปิดศูนย์คุมอง

ขั้นแรกคือ การเข้าฟังสัมมนาการเปิดศูนย์คุมอง

บริษัทคุมองให้คำปรึกษาและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องกับคุณครูคุมองในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารศูนย์

การสำรองที่นั่งและกำหนดการสัมมนา

FT Banner
FO Banner

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)


เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)