หน้าหลัก > ไขข้อข้องใจผู้ปกครอง > ทำไมนักเรียนต้องทบทวนทำแบบฝึกหัดบางชุดซ้ำหลายครั้ง

ไขข้อข้องใจผู้ปกครอง

ทำไมนักเรียนต้องทบทวนทำแบบฝึกหัดบางชุดซ้ำหลายครั้ง
สาเหตุที่ต้องทำแบบฝึกหัดซ้ำหลายครั้งเพื่อให้แน่ใจว่า นักเรียนมีความชำนาญในเนื้อหาของแบบฝึกหัดชุดนั้นๆ อย่างแท้จริง ซึ่งจะช่วยให้เขาสามารถเรียนเนื้อหาต่อไปได้อย่างมั่นใจ

ในระบบการเรียนแบบคุมอง เป็นเรื่องปกติที่นักเรียนอาจจะต้องทบทวนทำแบบฝึกหัดบางชุดซ้ำแม้ว่าเขาได้คะแนนเต็มแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพราะการได้คะแนนเต็มไม่ได้เป็นหลักประกันเสมอไปว่านักเรียนมีความชำนาญในเนื้อหานั้นๆ ปัจจัยอื่นๆ เช่น เวลาที่ใช้ในการทำแบบฝึกหัด และพฤติกรรมต่างๆ ในการเรียนที่คุณครูสังเกต จะถูกนำมาประกอบการพิจารณาด้วยว่า นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนเนื้อหาถัดไปหรือควรทบทวนทำแบบฝึกหัดซ้ำหรือไม่

คุณครูคุมองพิจารณาว่านักเรียนพร้อมที่จะเรียนเนื้อหาต่อไปหรือควรทบทวนทำซ้ำอย่างไร ในแต่ละชุดของแบบฝึกหัดคุมองจะมีเกณฑ์เวลามาตรฐานในการทำแบบฝึกหัดแต่ละชุด (Standard Completion Time) ซึ่งเวลามาตรฐานนี้ช่วยในการพิจารณาว่า นักเรียนควรจะทำแบบฝึกหัดชุดต่อไปหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เวลามาตรฐานเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือ คุณครูคุมองจะสังเกตนักเรียนที่ศูนย์เป็นรายบุคคลอย่างละเอียดเพื่อพิจารณาว่านักเรียนควรจะทบทวนทำแบบฝึกหัดซ้ำหรือไม่

NEXT

รายการคำถาม

FO Banner

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)


เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)