หน้าหลัก > ไขข้อข้องใจผู้ปกครอง > วิชาภาษาไทยของคุมอง นักเรียนโรงเรียนอินเตอร์สามารถเรียนได้หรือไม่

ไขข้อข้องใจผู้ปกครอง

วิชาภาษาไทยของคุมอง นักเรียนโรงเรียนอินเตอร์สามารถเรียนได้หรือไม่
นักเรียนชาวไทยที่เรียนโรงเรียนอินเตอร์สามารถเรียนวิชาการอ่านภาษาไทยในระบบคุมองได้ แต่ความก้าวหน้าในการเรียนอาจจะช้ากว่านักเรียนชาวไทยที่เรียนในโรงเรียนไทยเล็กน้อย เพราะโอกาสที่จะใช้ภาษาไทยในโรงเรียนมีน้อยกว่า

วิชาการอ่านภาษาไทย (Thai Reading Program) ในระบบคุมองคือ หลักสูตรสำหรับเด็กที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจในระดับสูง และพัฒนาการอ่านให้แก่เด็กเล็กโดยเร็วที่สุด อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาสมองและศักยภาพในการเรียนรู้ของเด็กต่อไป

NEXT

รายการคำถาม

FO Banner