หน้าหลัก > ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นอย่างไร > ประสบการณ์การเป็นคุณครูคุมอง

ประสบการณ์การเป็นคุณครูคุมอง

เรื่องที่ 1
ครูคุมองได้ช่วยสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้สังคม และได้พัฒนาตัวเองตลอดเวลา

ชื่อ:
คุณศิริรัตน์ ต้อยสุวรรณ์
เปิดศูนย์:
กุมภาพันธ์ 2550

อ่านต่อ

เรื่องที่ 2
“ครูคุมองนอกจากจะเป็นอาชีพที่มีคุณค่าต่อคนอื่นแล้ว ยังสามารถเลี้ยงชีพได้ด้วย”

ชื่อ:
คุณสิริลักษณ์ ศรีใส
เปิดศูนย์:
มีนาคม 2547

อ่านต่อ

เรื่องที่ 3
“มองหางานที่ตัวเองสามารถทำได้และเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคน”

ชื่อ:
คุณปนิตตา หงษ์จินดาเกศ
เปิดศูนย์:
กรกฎาคม 2557

อ่านต่อ

เรื่องที่ 4
“การอบรมผู้เปิดศูนย์ใหม่ ทำให้มีความเข้าใจระบบการเรียนคุมอง สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง”

ชื่อ:
คุณณัฐรินีย์ พงศ์พัฒนานุกุล
เปิดศูนย์:
กรกฎาคม 2558

อ่านต่อ

Search for a Center

Search for a Kumon Center near you


About
Kumon

Yesterday, today, and tomorrow we at Kumon always have, and always will, place the utmost importance on continuing to learn.

President Kumon Institute of Education Co., Ltd.

Instructors and staff continuously learn from students.

Words of the founder of
Kumon that we value.

Through the Kumon Method we aim to
foster sound, capable individuals
who can succeed in achieving
their goals in life.

Click here for a detailed
explanation of the secret
behind the Kumon Method.

Click here to read about the essential role of the Instructor for the Kumon Method.

One father’s love for his son gave birth to the Kumon Method of learning.

Kumon has a dream, a dream of world peace brought about by education.

Timeless and borderless, Kumon does its all for each and every individual.

It began with children in Japan and now extends to students all around the world.