หน้าหลัก > องค์กรของเรา > เป้าหมายของคุมอง

เป้าหมายของคุมอง

อุทิศตนให้กับสังคมโลกผ่านการศึกษาแบบรายบุคคล

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทเป็นต้นมา คุมองมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะช่วยพัฒนานักเรียนให้มีพื้นฐานความสามารถทางด้านวิชาการให้แข็งแกร่งและเติบโตเป็นบุคลากรที่มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง คุณครูคุมองเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นอันแรงกล้าในศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนที่พบเจอ คุมองพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้ก้าวหน้าไปสู่จุดสูงสุดด้วยการค้นหาระดับที่ "พอเหมาะพอดี" ในการเรียนของนักเรียนแต่ละคนและให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่เหมาะสม และในขณะนี้ ระบบการเรียนแบบคุมองซึ่งเริ่มต้นจากคุณพ่อท่านหนึ่งคิดค้นแบบฝึกหัดขึ้นมาให้กับลูกชายของตนเองได้แพร่หลายอยู่ใน มากกว่า มากกว่า 50 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก

ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นระบบการเรียนที่เป็นสากลไร้ซึ่งพรมแดนและกำแพงทางวัฒนธรรมได้รับการยอมรับจากทั่วโลก การยอมรับที่แพร่ขยายเป็นวงกว้างเป็นผลโดยตรงมาจากความเชื่อในศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดของมนุษยชาติของคุมอง รวมทั้งการค้นหาศักยภาพผ่านการศึกษาแบบรายบุคคลที่ลงมือทำอย่างเป็นระบบ ผู้ปกครองทุกคนเชื่อในศักยภาพของบุตรหลานและมีความฝันที่ยิ่งใหญ่สำหรับอนาคตของบุตรหลาน ระบบการเรียนแบบคุมองไม่เพียงแต่ช่วยพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถทางด้านวิชาการที่แข็งแกร่งเท่านั้น แต่ยังช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่สนุกในการทำแบบฝึกหัดเนื้อหาใหม่ๆ และเรียนก้าวหน้าไปด้วยตัวของพวกเขาเอง เป้าหมายการเรียนในระบบคุมองคือ การพัฒนานักเรียนแต่ละคนให้สามารถพึ่งพาตนเองและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ว่าวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองทำอย่างไร เมื่อนักเรียนเติบโตขึ้นและก้าวออกไปสู่โลกกว้าง พวกเขาจะสามารถค้นพบวิธีการดำเนินชีวิตของพวกเขาเองได้อย่างเต็มที่ สองสิ่งจำเป็นที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์เช่นนี้ได้แก่ ประการแรกคือคุณครูคุมองผู้ที่ค้นหาระดับที่ "พอเหมาะพอดี" สำหรับนักเรียนแต่ละคน อีกประการคือแบบฝึกหัดของคุมองซึ่งถูกออกแบบอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อช่วยให้นักเรียนเรียนก้าวหน้าไปได้ด้วยตนเอง การผสมผสานระหว่างคุณครูคุมองและแบบฝึกหัดของเราจะช่วยส่งเสริมการเรียนแบบรายบุคคลซึ่งก็คือ การเรียนในระดับที่ "พอเหมาะพอดี" สำหรับนักเรียนแต่ละคน นักเรียนทุกคนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่หรือเรียนอยู่ชั้นเรียนไหนต่างก็สามารถยกระดับความสามารถได้ด้วยระบบการเรียนแบบคุมอง การศึกษาในระบบการเรียนแบบคุมองช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตทั้งด้านวิชาการและบุคลิกภาพของนักเรียนซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับความคาดหวังของผู้ปกครอง ผลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่เห็นเป็นรูปธรรมคือ คนทั่วไปสามารถมองเห็นด้วยตัวของพวกเขาเองว่าที่คุมอง เราดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนของเราออกมาได้อย่างไร และนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมระบบการเรียนแบบคุมองถึงได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากจากทั่วโลก

ทฤษฎีของคุมองและวิธีการเรียนแบบรายบุคคล รวมทั้งการเรียนในระดับที่ "พอเหมาะพอดี" ไม่ได้ใช้เพียงแค่พัฒนาเด็กๆ ทุกวันนี้ นักเรียนทุกวัยตั้งแต่วัยแรกเกิดตลอดไปจนถึงผู้สูงอายุต่างก็สามารถพัฒนาผ่านระบบการเรียนแบบคุมองได้ ในขณะที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น จำนวนผู้คนที่มองหาระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นการสอนรายบุคคลก็ยิ่งเพิ่มขึ้น ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นระบบการเรียนที่อยู่บนพื้นฐานของการศึกษาแบบรายบุคคลมายาวนาน นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมความคาดหวังในระบบการเรียนแบบคุมองถึงได้เพิ่มมากขึ้นทั่วโลก ที่คุมอง เราตั้งใจที่จะทำให้ได้ตามความคาดหวังเหล่านี้ด้วยการพยายามมุ่งเน้นในการพัฒนานักเรียนแต่ละคน นอกจากนี้เรายังคงพัฒนาระบบการเรียนแบบคุมองด้วยการสังเกตสภาพการเรียนของนักเรียนอย่างใกล้ชิดและเรียนรู้จากพวกเขา ด้วยวิธีนี้เราเชื่อว่าเราจะสามารถพัฒนานักเรียนไปให้ถึงศักยภาพสูงสุดของพวกเขาและช่วยสร้างประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นให้กับสังคม

ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงและเชื่อมโยงถึงกันมากขึ้น การพัฒนาความสามารถของทรัพยากรมนุษย์กำลังกลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ทุกวันนี้มีความต้องการระบบการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นอย่างมาก พวกเราทุกคนที่คุมองต่างรู้สึกถึงความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่และพันธกิจที่เรามุ่งมั่นที่จะอุทิศตนต่อสังคมโลกและสันติภาพของโลกในที่สุดผ่านการศึกษาแบบรายบุคคล


เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)