กำหนดการเข้าฟังสัมมนาผู้สนใจเปิดศูนย์คุมอง

*กำหนดการสัมมนาและขั้นตอนในการเปิดศูนย์คุมองอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

สถานที่จัดสัมมนา

สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ)
บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์)จำกัด อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์เอ ชั้น 15-16 เลขที่ 90
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร.0-2626-6555

สำนักงานคุมอง สาขาเชียงใหม่
อาคารไลฟ์ อิน ทาวน์ ชั้น 3 เลขที่ 1/1 ถนนทิพยเนตร
ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทร.0-5320-0955-7

สำนักงานคุมอง สาขาขอนแก่น
อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 ชั้น 2 เลขที่ 356/1 หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ
ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร.0-4336-5101

สำนักงานคุมอง สาขาหาดใหญ่
อาคารเรดาร์กรุ๊ป ชั้น 5 เลขที่ 607 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร.0-7423-2170

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรฯ 0-2626-6555 ต่อ 1453, 1455, 1456 หรือ 06-1480-4239

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการสัมมนา

teacher-768x492

รายละเอียดคุณสมบัติของผู้สนใจส่งใบสมัครเข้าร่วมสัมมนาเปิดศูนย์คุมอง

ประสบการณ์จากผู้เปิดศูนย์คุมอง

Untitled-1

ในช่วงระยะเวลา 10 กว่าปีที่เปิดศูนย์คุมอง ดิฉันได้สัมผัสกับระบบการศึกษาที่มหัศจรรย์…

การสนับสนุนจากบริษัทคุมอง

support-768x488

บริษัทจะให้การสนับสนุนคุณครูคุมองอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาการสอนและการบริหารจัดการศูนย์…

jirayoon

About jirayoon