กิจกรรมทดลองเรียนฟรี เดือนสิงหาคม 2563

ทดลองเรียนฟรีที่คุมอง! วันที่ 21-31 สิงหาคม 2563

และรับสิทธิ์ฟรีค่าลงทะเบียนแรกเข้า 535 บาท เมื่อสมัครเรียนต่อในเดือนกันยายน 2563

 

ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมทดลองเรียน (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)

  1. ติดต่อศูนย์คุมองล่วงหน้าเพื่อนัดหมายการฟังปฐมนิเทศ
  2. ผู้ปกครองเข้าฟังการปฐมนิเทศ และนักเรียนทำแบบทดสอบวัดระดับเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นเรียนที่เหมาะสม
  3. นักเรียนไปเรียนที่ศูนย์คุมองสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 45 นาที – 1 ชั่วโมง พร้อมรับการบ้านกลับไปทำในวันที่ไม่ได้มาที่ศูนย์
  4. ผู้ปกครองรับฟังรายงานผลการเรียนของนักเรียนหลังจบกิจกรรมทดลองเรียน

 

 

ค้นหาศูนย์คุมองได้ที่นี่

* นักเรียนสามารถเลือกทดลองเรียนได้ 1 วิชาเท่านั้น

** รับฟรี หนังสือ และ CD ประกอบการเรียน สำหรับนักเรียนวิชาภาษา

*** สำรองสิทธิ์ด่วนที่ศูนย์คุมองใกล้บ้านท่าน

jirayoon

About jirayoon