กิจกรรมทดลองเรียนฟรี เดือนกันยายน 2563 และกิจกรรมก้าวต่อไปให้ถึงดาว

 

ทดลองเรียนฟรีที่คุมอง! วันที่ 21-30 กันยายน 2563 และมุ่งมั่นสู่เป้าหมายที่วางไว้ไปด้วยกัน กับกิจกรรม Kumon Achiever Program “Beat Your Goals”

นักเรียนใหม่ที่สมัครเรียนตั้งแต่ 21 กันยายน 2563 ถึง 20 ตุลาคม 2563 และเรียนต่อเนื่อง 3 เดือน

และ นักเรียนปัจจุบันทุกคนที่เรียนต่อเนื่อง 3 เดือน (ตุลาคม, พฤศจิกายน และ ธันวาคม)

รับฟรี!!! หูฟัง Bluetooth รุ่น B-05 มูลค่า 300 บาท

 

“ไม่มีอะไรมาหยุดการเรียนรู้ของเด็กคุมองได้” มาเรียนต่อเนื่องและมุ่งสู่เป้าหมายไปด้วยกันนะ!

 

ค้นหาศูนย์คุมองได้ที่นี่

 

 

* สำหรับนักเรียนคุมองทุกคนที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข

** จำกัดสิทธิ์นักเรียน 1 คน ได้รับหูฟัง Bluetooth 1 อันเท่านั้น

*** สามารถรับหูฟัง Bluetooth ได้ ณ ศูนย์คุมองสาขาที่เรียน ภายในเดือนมกราคม 2564

**** ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับนักเรียนที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม Kumon Achiever Program ในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 แล้ว

***** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์คุมองทุกสาขาทั่วประเทศ

jirayoon

About jirayoon