Category : ระบบการเรียนคุมอง

วิชาภาษาไทยของคุมอง

jirayoon

 

 

“ทักษะภาษาแม่” คือทักษะแบบไหน?

ภาษาแม่คือพื้นฐานของแบบฝึกหัดทุกวิชา

เวลาเรียนสิ่งใหม่ “ทักษะการอ่านทำความเข้าใจ” เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้

และการถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองเรียนรู้หรือคิดออกมาก็จำเป็นจะต้องใช้ “ทักษะการใช้คำเขียนประโยค” เช่นกัน

 

แบบฝึกหัดวิชาการอ่านภาษาไทยของคุมองเป็นอย่างไร

หลักสูตรวิชาการอ่านภาษาไทยเริ่มต้นด้วยการเพิ่มจำนวนคำศัพท์ และพัฒนาทักษะการอ่านขั้นพื้นฐาน จากนั้นนักเรียนจะก้าวหน้าไปเรียนเรื่องโครงสร้าง ประโยค การทำความเข้าใจเนื้อเรื่องในระดับย่อหน้า และการสรุปความ นักเรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถในการอ่านทำความเข้าใจผ่านการสรุปความที่เป็นวิธีแบบคุมอง วิธีการดังกล่าวเป็นกระบวนการเรียนภาษาแบบธรรมชาติ ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้โดยการอ่านเนื้อความและเรียบเรียงประโยคในใจ

 

พัฒนาความสามารถในการอ่านทำความเข้าใจเนื้อหาภาษาไทยระดับสูง

วิชาการอ่านภาษาไทยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังความสามารถในการอ่านทำความเข้าใจเนื้อหาระดับสูงให้แก่นักเรียน โดยนักเรียนจะได้รับการปลูกฝังวิธีคิดที่จำเป็นในการอ่านเนื้อเรื่องอย่างพินิจพิเคราะห์ผ่านการพัฒนาทักษะการอ่านทำความเข้าใจสู่เนื้อหาระดับสูง การมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถในการอ่านผ่านการเปิดโลกทัศน์สู่การอ่านหนังสือหลากหลายประเภท จะช่วยทำให้นักเรียนเกิดความสนใจในการอ่านมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยทำให้เรียนเนื้อหาระดับที่สูงขึ้นได้ด้วยความมั่นใจและไม่ต้องพึ่งพาใคร

 

อยากให้เด็กๆ รักการอ่าน!

ที่คุมอง เรามีแนวคิดว่าอยากให้เด็กๆได้อ่านบทความจำนวนมากและมีความรู้ที่กว้างขวาง

ในแบบฝึกหัดวิชาภาษาแม่ของคุมองจะไม่ได้มีเพียงนิทานเท่านั้น แต่ยังมีหัวข้ออื่นๆอีกมากมาย เช่น หัวข้อเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ เด็กๆจะสามารถพัฒนาทักษะการอ่านอย่างสนุกสนานด้วยการอ่านบทความหลากหลายชนิด

 

แบบฝึกหัดพัฒนาทักษะการควบคุมดินสอ “ZunZun”

สำหรับเด็กที่ยังไม่คุ้นเคยกับการจับดินสอ จะมีการให้ทำ “แบบฝึกหัด ZunZun” ควบคู่ไปกับแบบฝึกหัดการอ่าน เพื่อให้เด็กๆพัฒนาทักษะการควบคุมดินสอและแรงกดดินสออย่างสนุกสนาน และเข้าสู่แบบฝึกหัดการเขียนได้อย่างราบรื่น

 

 

ค้นหาศูนย์คุมองได้ที่นี่

อ่านเรื่องราวความประทับใจในการเรียนคุมองได้ที่นี่

การทดลองเรียนฟรี! เปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

เริ่มเรียนคุมองจากการทดลองเรียนฟรีค่ะ ตอนนั้นเรียนอยู่อนุบาล 3 ปัจจุบันจบระดับสุดท้ายวิชาภาษาอังกฤษ EFL ขณะเรียนอยู่ ม.3

พัฒนาการของลูกมีให้เห็นได้ทุกขณะ ตราบที่เขายังได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

คุณแม่ไม่เคยให้น้องหยุดเรียนคุมองเลยตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา จากเด็กป.5 ที่หารเลขไม่เป็น พลิกมาได้ที่ 1 ของห้องเพราะ…

ถ้าตัดสินใจให้หยุดเรียน คงเป็นเรื่องน่าเสียดาย!

การเตรียมความพร้อมให้ลูกก่อนขึ้น ป.1 เป็นสิ่งจำเป็นมาก ยิ่งเขาสามารถอ่านออกและเข้าใจเรื่องราวได้เร็วเท่าไร ยิ่งทำให้เขาสามารถเรียนรู้และพัฒนาสิ่งต่างๆ ได้เร็วขึ้น

 

วิชาภาษาอังกฤษของคุมอง

jirayoon

ทำไมเรียนคุมองแล้วถึงชอบภาษาอังกฤษ?

1. เพราะมีรูปภาพน่ารักๆ และเต็มไปด้วยจังหวะและเพลง ทำให้เด็กๆสนุกกับการเรียน

เริ่มจากการดูภาพของคำที่พบในชีวิตประจำวันแล้วฟังการออกเสียง การทำเช่นนี้จะช่วยให้เด็กๆเรียนรู้จังหวะที่เป็นเอกลักษณ์ของภาษาอังกฤษ

 

 

 

2. แบบฝึกหัดคุมองเต็มไปด้วยเรื่องราว ทำให้เด็กๆสนใจและอยากอ่านต่อ

เต็มไปด้วยนิทานและบทสนทนาที่ทำให้เด็กๆสนุกไปกับการอ่านและอยากนำไปใช้บ้าง

 

 

3. สามารถก้าวหน้าไปด้วยความเร็วที่ “พอเหมาะพอดี” สำหรับแต่ละคน

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษของคุมองมีโครงสร้างเป็น Small Step ทำให้เด็กๆจะสามารถก้าวหน้าไปยังระดับสูงได้โดยไม่เกินกำลัง ที่ศูนย์จะเลือกแบบฝึกหัดที่เหมาะกับความสามารถของเด็กแต่ละคน

 

4. ทำให้เด็กๆก้าวหน้าไปด้วยความสนุกและความรู้สึกประสบความสำเร็จว่า “ทำได้แล้ว!” “เข้าใจแล้ว!”

คุณครูคุมองจะยอมรับ กล่าวชม และให้กำลังใจในความพยายามของเด็ก ทำให้เด็กๆรู้สึกถึงความก้าวหน้า เช่น ได้รับคำชมการอ่านออกเสียงจากคุณครู มีคำที่รู้จักมากขึ้น

 

 

 

 

แบบฝึกหัดถูกสร้างมาให้เด็กๆสนุกกับการเรียน และสร้างความรู้สึก

“ชอบภาษาอังกฤษ!” ให้แก่เด็ก

 

 

 

เราต้องการจะพัฒนาทักษะการสื่อสารระดับสูง จึงให้ความสำคัญกับ “การฟัง” และ “การอ่าน”

สิ่งที่จะจำเป็นสำหรับเด็กๆที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนานาชาตินั้น ไม่ใช่ความสามารถระดับการพูดทักทายหรือแนะนำตัว แต่เป็นความสามารถภาษาอังกฤษระดับสูง เช่น ความสามารถในการสะสางอีเมลภาษาอังกฤษจำนวนมาก ความสามารถในการอภิปรายหรือเจรจาต่อรอง การที่จะพัฒนาความสามารถเหล่านี้ การ “ฟัง” และ “อ่าน” เป็นสิ่งสำคัญ

คุมองมีแนวความคิดว่า “หากฟังไม่ออกก็จะพูดไม่ได้” “หากอ่านไม่ออกก็จะเขียนไม่ได้” ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับ “การฟัง” และ “การอ่าน” คลังคำศัพท์และความสามารถในการถ่ายทอดที่ได้จากการ “ฟัง” และ “อ่าน” คำศัพท์และประโยคจำนวนมากจะเป็นพื้นฐานของทักษะภาษาอังกฤษ และในการเรียน เด็กๆก็จะได้ “พูด” และ “เขียน” เป็นจำนวนมาก จึงสามารถพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

 

ค้นหาศูนย์คุมองได้ที่นี่

อ่านเรื่องราวความประทับใจในการเรียนคุมองได้ที่นี่

การทดลองเรียนฟรี! เปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

เริ่มเรียนคุมองจากการทดลองเรียนฟรีค่ะ ตอนนั้นเรียนอยู่อนุบาล 3 ปัจจุบันจบระดับสุดท้ายวิชาภาษาอังกฤษ EFL ขณะเรียนอยู่ ม.3

พัฒนาการของลูกมีให้เห็นได้ทุกขณะ ตราบที่เขายังได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

คุณแม่ไม่เคยให้น้องหยุดเรียนคุมองเลยตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา จากเด็กป.5 ที่หารเลขไม่เป็น พลิกมาได้ที่ 1 ของห้องเพราะ…

ถ้าตัดสินใจให้หยุดเรียน คงเป็นเรื่องน่าเสียดาย!

การเตรียมความพร้อมให้ลูกก่อนขึ้น ป.1 เป็นสิ่งจำเป็นมาก ยิ่งเขาสามารถอ่านออกและเข้าใจเรื่องราวได้เร็วเท่าไร ยิ่งทำให้เขาสามารถเรียนรู้และพัฒนาสิ่งต่างๆ ได้เร็วขึ้น

วิชาคณิตศาสตร์ของคุมอง

jirayoon

 

แบบฝึกหัดคุมองเป็นอย่างไร?

แบบฝึกหัดคุมองมีโครงสร้างของเนื้อหาตั้งแต่การฝึกนับตัวเลขไปจนถึงระดับคณิตศาสตร์มัธยมปลายขึ้นไป โดยแบบฝึกหัดได้รับการออกแบบให้มีความยากขึ้นทีละน้อย จึงช่วยให้เด็กแต่ละคนพัฒนาทักษะได้สอดคล้องตามความสามารถของตนเอง โดยไม่ฝืนกำลังของพวกเขา

 

 

 

ทำไมจึงมีโจทย์คำนวณเป็นจำนวนมาก?

เพื่อให้ความชอบและความถนัดในวิชาคณิตศาสตร์ติดตัวนักเรียนไปตลอด ถึงแม้พวกเขาจะขึ้นชั้นมัธยมต้นหรือมัธยมปลายก็ตาม เราพบว่าเมื่อขึ้นไปเรียนชั้นมัธยมต้นหรือมัธยมปลาย มีนักเรียนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ถนัดวิชาคณิตศาสตร์เพราะมีทักษะการคำนวณที่ไม่เพียงพอ

วิชาคณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้น การคำนวณจะไม่ใช่การคิดเลขแบบง่ายที่ไม่ซับซ้อน แต่จำเป็นต้องใช้ทักษะการคิด อย่างไรก็ตาม ถ้านักเรียนมีพื้นฐานของ “ทักษะการคำนวณที่แม่นยำและรวดเร็ว” พวกเขาก็จะมีเวลาในการคิดได้อย่างเพียงพอ เนื่องจากเราต้องการให้นักเรียนมีทักษะในการคิดอย่างละเอียดถี่ถ้วน แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ของคุมองจึงเน้นเนื้อหาสำหรับ “พัฒนาทักษะการคำนวณอย่างเพียงพอ”

 

เปลี่ยนนักเรียนที่ไม่ถนัดวิชาคณิตศาสตร์ให้เก่งวิชาคณิตศาสตร์ได้หรือไม่?

ถึงแม้บุตรหลานของท่านจะไม่ถนัดวิชาคณิตศาสตร์ แต่ระบบคุมองจะค้นหา “จุดที่พวกเขาทำได้อย่างราบรื่น” ก่อนที่พวกเขาจะรู้สึกยากลำบาก ถ้านักเรียนไม่ถนัดเรื่องการหาร การพัฒนาทักษะที่เป็นพื้นฐานอย่างเต็มที่ เช่น การคูณซึ่งเป็นเนื้อหาก่อนหน้าการหาร หรือการทำบวกหรือการทำลบซึ่งเป็นเนื้อหาก่อนหน้าการทำคูณ จะช่วยทำให้พวกเขาข้ามผ่านอุปสรรคในการทำเนื้อหาที่ไม่ถนัดได้โดยง่าย 

สำหรับบุตรหลานที่ถนัดวิชาคณิตศาสตร์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว คุมองจะช่วยให้พวกเขาจะรู้สึกสนุกในการเรียนจากการท้าทายทำเนื้อหาถัดไป

 

 

ด็กเล็กเรียนคุมองได้หรือไม่?

บุตรหลานที่ยังเล็กก็สามารถเริ่มเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของคุมองได้อย่างสนุกสนาน

บุตรหลานจะเริ่มฝึก “นับเลข” เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับตัวเลข

 

ถ้าบุตรหลานอ่านตัวเลขได้อย่างคล่องแคล่วแล้ว เขาจะได้ฝึกเขียนตัวเลข บุตรหลานจะมีความเข้าใจในเรื่องลำดับตัวเลขที่ลึกซึ้งขึ้นผ่านการทำแบบฝึกหัดที่มีเนื้อหาสำหรับเขียน พวกเขาจะได้ฝึกการทำบวกหลังจากที่อ่านและเขียนตัวเลขได้คล่องแล้ว ดังนั้น ถึงแม้จะเป็นเด็กเล็ก แต่ก็สามารถพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ได้โดยไม่ฝืนกำลังของเขา

 

 

 

 

แบบฝึกหัด “ZunZun” เพื่อพัฒนาการใช้ดินสอและลากเส้น

บุตรหลานที่ไม่คุ้นเคยกับการจับดินสอ จะได้ทำ “แบบฝึกหัด ZunZun” ไปพร้อมๆกับการเรียนโดยการอ่านแบบฝึกหัด พวกเขาจะได้สนุกกับพัฒนาทักษะการควบคุมดินสอและแรงกดดินสอ เพื่อที่จะได้ก้าวไปทำแบบฝึกหัดที่มีเนื้อหาการเขียนโดยไม่ยากลำบาก

 

ถ้าเรียนคุมองต่อเนื่องแล้วจะเป็นอย่างไร?

เป้าหมายสูงสุดในวิชาคณิตศาสตร์ของคุมองคือ “วิชาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมปลาย” เราปรารถนาที่จะไม่ให้นักเรียนพบความยากลำบากในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับม. ปลายจนต้องเลิกล้มเส้นทางการเรียนในสาขาที่ตนเองมุ่งหวังหรือความฝันในอนาคต

 

ในระหว่างที่เรียนคุมอง เด็กจำนวนมากจะก้าวหน้าไปเรียนเนื้อหาที่สูงกว่าระดับชั้นเรียนของตนเอง นอกจากนี้ จากการสั่งสมประสบการณ์ “การเรียนรู้ด้วยตนเอง” ต่อสิ่งที่ไม่เคยเรียนที่โรงเรียนมาก่อน จะช่วยพัฒนาทักษะในการคิดที่ลึกซึ้งและทักษะการวิเคราะห์ และทัศนคติในการท้าทายที่จะลองทำเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อน

 

ค้นหาศูนย์คุมองได้ที่นี่

อ่านเรื่องราวความประทับใจในการเรียนคุมองได้ที่นี่

การทดลองเรียนฟรี! เปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

เริ่มเรียนคุมองจากการทดลองเรียนฟรีค่ะ ตอนนั้นเรียนอยู่อนุบาล 3 ปัจจุบันจบระดับสุดท้ายวิชาภาษาอังกฤษ EFL ขณะเรียนอยู่ ม.3

พัฒนาการของลูกมีให้เห็นได้ทุกขณะ ตราบที่เขายังได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

คุณแม่ไม่เคยให้น้องหยุดเรียนคุมองเลยตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา จากเด็กป.5 ที่หารเลขไม่เป็น พลิกมาได้ที่ 1 ของห้องเพราะ…

ถ้าตัดสินใจให้หยุดเรียน คงเป็นเรื่องน่าเสียดาย!

การเตรียมความพร้อมให้ลูกก่อนขึ้น ป.1 เป็นสิ่งจำเป็นมาก ยิ่งเขาสามารถอ่านออกและเข้าใจเรื่องราวได้เร็วเท่าไร ยิ่งทำให้เขาสามารถเรียนรู้และพัฒนาสิ่งต่างๆ ได้เร็วขึ้น